invest-logo
Menu główne
Wyszukiwarka
 

Kalkulator

Kalkulator Inwestycji

PLN

PLN

PLN

PLN

Zaawansowany kalkulator

Dane statystyczne

 

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw  wyniosło 223,9 tys.(czerwiec 2013)

 

Stopa bezrobocia wynosiła 16,0 %.

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw  kształtowało się na poziomie 3 063,63 zł (czerwiec 2013)

 

Podmioty gospodarki narodoweje w rejestrze REGON z udziałem kapitału zagranicznego 1157 

Wielkość kapitału zagranicznego zainwestowanego w regionie - 1492,6 mln zł (2011) ; 1197,1 mln zł (2012).

 

KONIUNKTURA GOSPODARCZA  w grudniu 2013 r.

 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/rzesz/ASSETS_koniunktura_12_2013.pdf

 

 

 

 

 

Zapraszamy także do naszego biura:
Rzeszowska Ageencja Rozwoju Regionalnego S.A., Centrum Obsługi Inwestora
Rzeszów, ul. Szopena 51, pok.109.

 

 

 

 

 

Copyright © 2011 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito