invest-logo
Menu główne
Wyszukiwarka
 

Kalkulator

Kalkulator Inwestycji

PLN

PLN

PLN

PLN

Zaawansowany kalkulator

Strefy Ekonomiczne

Czym są strefy ekonomiczne?

 

Specjalna strefa ekonomiczna to wydzielona i niezamieszkana część terytorium kraju, w której działalność gospodarcza może być prowadzona na preferencyjnych warunkach zdefiniowanych w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych z dnia 20 października 1994 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 i z 2008 r. Nr 118, poz. 746).

 

Specjalne strefy ekonomiczne (SSE) zostały stworzone przede wszystkim w celu: przyspieszenia rozwoju gospodarczego regionów, zagospodarowania majątku poprzemysłowego i infrastruktury, tworzenia nowych miejsc pracy, przyciągnięcia do Polski inwestorów zagranicznych.

  

Podstawową korzyścią wynikającą z inwestowania w specjalnej strefie ekonomicznej jest możliwość skorzystania z ulgi podatkowej, polegającej na zwolnieniu przedsiębiorcy z płacenia podatku dochodowego. Aktualnie stawka podatku dochodowego w Polsce dla działalności gospodarczej wynosi 19%. Maksymalna wysokość zwolnienia z podatku dochodowego wynika z wartości pomocy publicznej, która przysługuje danemu przedsiębiorcy w związku z realizowanym projektem inwestycyjnym. Wielkość ta uzależniona jest od lokalizacji inwestycji, wielkości przedsiębiorcy oraz wysokości nakładów inwestycyjnych (nakłady na zakup środków trwałych lub dwuletnie koszty pracy) i kształtuje się ona następująco:

  • dla dużych przedsiębiorców – do 50% kosztów kwalifikowanych,
  • dla średnich przedsiębiorców – do 60% kosztów kwalifikowanych,
  • dla małych przedsiębiorców – do 70% kosztów kwalifikowanych.
Copyright © 2011 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito