invest-logo
Menu główne
Wyszukiwarka
 

Kalkulator

Kalkulator Inwestycji

PLN

PLN

PLN

PLN

Zaawansowany kalkulator

Białoruś

Informacje ogólne

Flaga Białorusii

Białoruś państwo we wschodniej Europie, bez dostępu do morza.

  • Powierzchnia: 207,6 tys. km 2;
  • Ludność: 10,3 mln mieszkańców (2005), średnia gęstość zaludnienia: 50 osób/km2, ludność miejska stanowi 45%;
  • Stolica: Mińsk;
  • Główne miasta: Homel, Witebsk, Mohylew, Grodno, Brześć;
  • Podział administracyjny: 6 obwodów;
  • Język urzędowy: białoruski, w użyciu rosyjski;
  • Jednostka monetarna: 1 rubel białoruski = 100 kopiejek;
  • Warunki naturalne: Powierzchnia nizinna z rzeźbą polodowcową. Znaczna część Białorusi położona jest w zachodniej części Niziny Wschodnioeuropejskiej, 70% powierzchni poniżej 200 m n.p.m. Na północy wyżyny morenowe (Wyżyna Białoruska) przechodząca w Pojezierze Wileńskiej. Na południu, ok. 20% powierzchni kraju zajmują rozległe tereny bagienne i torfowiska (Polesie). Najwyższy szczyt kraju: Dierżyński 346 m n.p.m. na Wzniesieniach Mińskich.
  • Klimat: Umiarkowanie ciepły. Średnia temperatura w styczniu od -8° do -4°C, natomiast w lipcu 17-19°C. Średnie roczne sumy opadów od 550 do 700 mm, przewaga opadów latem. Średnia temperatura powietrza i średnia suma opadów w stolicy kraju wynoszą: w styczniu -6°C i 40 mm, w lipcu 17°C i 90 mm.
 
Gospodarka

Gospodarka oparta na rolnictwie i przemyśle, pozostaje w dużej zależności ekonomicznej od Rosji.

Dochód narodowy: 6,800 USD na 1 mieszkańca (2004). Inflacja: 17,4% (2004). Zadłużenie: 600 mln USD (2004).

Struktura zatrudnienia: przemysł (41,9%), usługi (39,2%), rolnictwo (18,9%).
 
Handel zagraniczny

Eksportuje się głównie maszyny (46%) i artykuły konsumpcyjne (17,8%), natomiast importuje się maszyny (31,1%), artykuły konsumpcyjne (13,7%).

Głównymi partnerami handlowymi są: kraje byłego ZSSR.

Obroty handlowe z zagranicą – eksport: 11,47 mld USD, import: 13,57 mld USD (2004).
 
Rolnictwo

Struktura użytkowania ziemi: użytki rolne stanowią 60,4% powierzchni kraju, użytki zielone (głównie urodzajne pastwiska) – 14%, grunty orne 31%.

Uprawia się: zboża (żyto, owies, jęczmień, pszenica, gryka), konopie, tytoń, chmiel, len, ziemniaki, buraki cukrowe, rośliny pastewne, owoce (jabłonie), warzywa.

W skutek wybuchu elektrowni jądrowej w Czernobylu na Ukrainie w 1986 znaczne obszary rolne w południowo-wschodniej części kraju zostały silnie skażone i nie są wykorzystane rolniczo.

Rozwinięta hodowla bydła, trzody chlewnej, drobiu oraz zwierząt futerkowych i pszczelarstwo. Rozwinięte leśnictwo.
 
Przemysł


Rozwinięty przemysł: elektromaszynowy (produkcja obrabiarek), środków transportu (produkcja samochodów ciężarowych, ciągników, rowerów), chemiczny (produkcja nawozów potasowych, włókien syntetycznych), petrochemiczny (rafinerie ropy naftowej), elektroniczny (telewizory, radioodbiorniki), włókienniczy (lniarski, wełniany), spożywczy (mięsny, mleczarski), drzewny (produkcja mebli), papierniczy, materiałów budowlanych, szklarski (słynna w świecie produkcja kryształów i porcelany), skórzany. Liczne zakłady rzemieślnicze (garncarskie, wikliniarskie).


Eksploatacja węgla kamiennego, ropy naftowej, fosforytów, soli kamiennej i potasowej, rud metali, torfu, łupków bitumicznych oraz surowców budowlanych (wapieni, margli, gliny, piasków).
Energia elektryczna produkowana jest głównie w elektrowniach cieplnych: Berezowskiej (640 MW), Łukomskiej, Smolewickiej. Liczne elektrownie opalane torfem.

Największą rolę w komunikacji odgrywa transport kolejowy (5,5 tys. km linii kolejowej), główna linia kolejowa Baranowicze-Mińsk-Orsza, fragment magistrali Berlin-Warszawa-Moskwa, oraz samochodowy (52 tys. dróg w tym 36,5 tys. asfaltowych).
Liczne żeglowne rzeki oraz kanał rzeczny Dniepr-Bug. Międzynarodowy port lotniczy w Mińsku. Rozwinięty transport rurociągowy (2906 km) przesyłający ropę naftową i gaz ziemny m.in. do Polski, Niemiec, Czech i Słowacji.
Copyright © 2011 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito