invest-logo
Menu główne
Wyszukiwarka
 

Kalkulator

Kalkulator Inwestycji

PLN

PLN

PLN

PLN

Zaawansowany kalkulator

Bułgaria

Informacje ogólne

Flaga Bułgarii
Bułgaria europejskie państwo w północno-wschodniej części Półwyspu Bałkańskiego, nad Morzem Czarnym.
  • Powierzchnia: 110,9 tys. km2;
  • Ludność: 7 450 tys. mieszkańców (2005), średnia gęstość zaludnienia: 68 osób/km2, Ludność miejska: 88%;
  • Stolica: Sofia;
  • Główne miasta: Płowdiw (344 tys.), Warna (301 tys.), Burgas (199 tys.), Ruse (168 tys.);
  • Podział administracyjny: 9 okręgów (prowincji);
  • Język urzędowy: bułgarski;
  • Jednostka monetarna: 1 lew = 100 stotinek;
  • Warunki naturalne: 60% powierzchni kraju stanowią góry i wyżyny. W centrum tektoniczne kotliny: Sofijska i Kazanłycka. Na północy lessowa Wyżyna Naddunajska przechodząca ku wschodowi w wyżynę Dobrudży. Między Rodopami a Sredną Gorą rozciąga się Nizina Górnotracka. Wybrzeże głównie skaliste.
  • Klimat: Umiarkowanie ciepły, suchy, nad morzem podzwrotnikowy. W górach piętra klimatyczne. Średnia temperatura powietrza w styczniu od -6° w górach, -3° w centralne części kraju do 2°C na południu, w lipcu odpowiednio od 18°, 23° i 25°. Średnia suma roczna opadów od 450 na północy do 1200 mm w górach. Średnia temperatura powietrza i średnia suma opadów w stolicy kraju wynoszą: w styczniu -2°C i 42 mm, w lipcu 22°C i 60 mm. Sieć rzeczna dobrze rozwinięta, wykorzystywana do nawadniania i produkcji energii elektrycznej. Naturalną szatę roślinną kraju stanowią lasy dębowo-bukowe pokrywające 35% powierzchni, w górach lasy bukowo-jodłowe, świerkowe oraz kosodrzewina i hale. Zarośla zrzucające liście na zimę (sziblak) i stepy (Dobrudża).

 

 
Ustrój polityczny

Republika wielopartyjna z jednoizbowym parlamentem – Zgromadzeniem Ludowym z 240 miejscami. Parlamentarzyści pochodzą z wyborów powszechnych, przeprowadzanych co 4 lata.

Głową państwa jest prezydent, wybierany w wyborach powszechnych na 5 lat. Powołuje on szefa rządu i skład rady ministrów.
 
Gospodarka

Gospodarka Bułgarii oparta jest na przemyśle i rolnictwie. Rozwinięty przemysł elektromaszynowy (produkcja obrabiarek, maszyn górniczych, urządzeń nawadniających), metalurgiczny (huty cynku i ołowiu oraz miedzi), elektroniczny, środków transportu (produkcja taboru kolejowego, statków, ciągników, tramwajów, wozów akumulatorowych), petrochemiczny (rafinerie ropy naftowej), chemiczny (produkcja nawozów i tworzyw sztucznych), farmaceutyczny, kosmetyczny, włókienniczy, spożywczy.

Energia elektryczna produkowana jest w ok. 60% w elektrowniach cieplnych, 30% w jądrowych i 10% w hydroelektrowniach. Bardzo dobrze rozwinięta turystyka. Corocznie do Bułgarii przyjeżdża ponad 8 mln turystów. Głównym regionem turystycznym jest wybrzeże Morza Czarnego: Warna, Złote Piaski, Słoneczny Brzeg, Nesebyr, Pomirie, Burgas, Sozopol. W górach ośrodki sportów zimowych: Borowec, Pamporowo. Liczne uzdrowiska z wodami mineralnymi: Momin Prochod, Chisaria, Bankia, Welingrad, Sandanski.

 
Rolnictwo

Bułgaria zajmuje 1. miejsce na świecie w produkcji i eksporcie olejku różanego. Rozwinięte rybołówstwo. Głównym bogactwem naturalnym jest węgiel kamienny i brunatny, rudy cynku, ołowiu, miedzi, soli kamiennej, rudy żelaza i ropa naftowa. Struktura użytkowania ziemi: użytki rolne stanowią 56% powierzchni, grunty orne i sady – 37,4%, użytki zielone, głównie łąki i pastwiska – 18,2%. Ponad 20% gruntów ornych jest sztucznie nawadnianych.

Uprawia się: zboża (pszenica, kukurydza, jęczmień), słonecznik, tytoń, bawełnę, rośliny pastewne, buraki cukrowe, warzywa (pomidory, ogórki, papryka, rośliny dyniowate), winorośl, owoce (jabłonie, brzoskwinie, śliwy). W Kotlinie Azanłyckiej rozwinięta uprawa roślin dostarczających olejków eterycznych, głównie lawendy, róż i mięty. Hodowla owiec, bydła, trzody chlewnej, kóz, koni, osłów oraz mułów. Rybołówstwo i leśnictwo słabo rozwinięte.
 
Komunikacja

Bardzo dobrze rozwinięta, największą rolę odgrywa transport samochodowy (36,7 tys. km dróg w tym 33,7 tys. asfaltowych) oraz kolejowych (4 292 km). Ważną rolę odgrywa transport morski, główne porty: Warna, Burgas, Bałczik, Nesebyr, Pomorie, Sozopol. Międzynarodowe porty lotnicze w Sofii oraz Burgas.
 
Handel zagraniczny

Eksportuje się głównie produkty rolne (23,4%), m.in. konserwy, wyroby tytoniowe, wina, warzywa i owoce oraz paliwa (21,1%) i maszyny (18,1%), natomiast importuje: paliwa (42,6%), maszyny (22,6%), produkty chemiczne (9,4%) oraz surowce mineralne. Głównymi partnerami handlowymi są: Włochy, Niemcy, Rosja, Grecja. Obroty w handlu z zagranicą – eksport: 9,134 mld USD, import: 12,23 mld USD (2004), Dochód narodowy: 8 200 USD na 1 mieszkańca (2004). Zadłużenie: 16,1 mld USD (2004). Inflacja 6,1 % (2004). Struktura zatrudnienia: przemysł (31%), usługi (46%), rolnictwo (26%).
Copyright © 2011 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito