invest-logo
Menu główne
Wyszukiwarka
 

Kalkulator

Kalkulator Inwestycji

PLN

PLN

PLN

PLN

Zaawansowany kalkulator

Chorwacja

Informacje ogólne

Flaga Chorwacjii

Chorwacja państwo w południowo-wschodniej części Europy.


  • Powierzchnia: 56 542 km2;
  • Ludność: 4,5 mln mieszkańców (według szacunków z 2005), średnia gęstość zaludnienia 77,8 osoby/km2;
  • Stolica: Zagrzeb;
  • Inne większe miasta: Split, Rijekaa, Zadar, Karlovac;
  • Język urzędowy: chorwacki;
  • Waluta narodowa: 1 kuna = 100 lipa;
  • Klimat: Chorwacja centralna i Sławonia znajdują się pod wpływem klimatu kontynentalnego, charakteryzującego się ciepłym latem z dużą ilością opadów i długą, chłodną zimą. W Dalmacji panuje klimat śródziemnomorski, z gorącym suchym latem i łagodnymi zimami.
 
Warunki naturalne

Kształtem powierzchnia kraju przypomina nieco bumerang. Dzieli się na trzy większe regiony geograficzne: Sławonię, Chorwację centralną i Dalmację. Obejmuje także szereg wysp na Adriatyku i znaczną część półwyspu Istria. Sławonia znajduje się pomiędzy dolinami rzek Savy i Dravy, na południowym krańcu urodzajnej Równiny Pannońskiej, która w większości położona jest na terytorium Węgier.

Centralna Chorwacja, obejmująca swym zasięgiem Zagrzeb i pagórkowaty region Zagorje, ogranicza Równinę Pannońską od południowego zachodu. Wybrzeże Dalmacji ma bardzo dobrze rozwiniętą linię brzegową. Równolegle do brzegu, w niewielkiej od niego odległości, położone są wyspy, będące pozostałościami pasm górskich zalanych przez morze.
 
Ustrój polityczny

Chorwacki model demokracji parlamentarnej opiera się na podziale władzy i silnej pozycji prezydenta uprawnionego do zgłaszania weta. Prezydent wyłaniany jest w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję. Powołuje on premiera, którym zwykle zostaje lider większości parlamentarnej, który ustala skład rządu. Jednoizbowy parlament (Sobor) wybierany jest w wyborach powszechnych, na okres czterech lat.
 
Gospodarka

Kraj posiada pokłady boksytów, miedzi, węgla brunatnego oraz bogate złoża ropy naftowej i gazu ziemnego, które w pełni zaspokajają wewnętrzne potrzeby. Ponad 1/3 powierzchni zajmują lasy.

Do II wojny światowej gospodarka chorwacka opierała się na rolnictwie i hodowli. Po wojnie nastąpiło gwałtowne uprzemysłowienie kraju. Decentralizacja zarządzania procesami gospodarczymi, która nastąpiła po 1965, umożliwiła rozwój wielu nowych sektorów gospodarki, w tym turystyki.
 
Rolnictwo

57% terytorium Chorwacji zajmują grunty orne, łąki i pastwiska. Daje to przeciętny wskaźnik 0,67 ha użytków rolnych na 1 mieszkańca.

Prawie w całej Chorwacji popularna jest uprawa winorośli, przy czym najwyżej cenione są wina dalmackie. W Dalmacji również rozwija się uprawa oliwek i rybołówstwo. Poważne znaczenie gospodarcze ma eksploatacja lasów.
 
Przemysł wydobywczy i przetwórczy

Niezwykle istotne dla gospodarki chorwackiej było i jest nadal wybrzeże Dalmacji. Rijeka odgrywa znaczącą rolę jako port tranzytowy dla towarów z Austrii i Węgier, zyskała również poważne znaczenie w świecie jako stocznia.

Split - duży port, także centrum produkcji tworzyw sztucznych. Duże pokłady boksytów występujące na półwyspie Istria i w Dalmacji dały podstawę rozwoju hutnictwa aluminium z centrum w Šibeniku. Złoża ropy naftowej i gazu ziemnego odkryto w 1960. Od tego czasu Chorwacja jest samowystarczalna pod względem energetycznym.

Przemysł tekstylny i odzieżowy jest ulokowany w centralnej części kraju, w Karlovacu, Zagrzebiu i Osijeku. W Zagrzebiu ponadto skupia się przemysł poligraficzny, elektroniczny i farmaceutyczny republiki.
 
Turystyka

Do 1990 ten dział gospodarki przynosił największą część dewizowych dochodów państwa. Turystyka skupiała się głównie na wybrzeżu dalmatyńskim, wewnątrz kraju ruch był relatywnie niewielki. Wojna domowa zdewastowała dużą część infrastruktury przemysłu turystycznego, nie wspominając o zabytkowych miastach jak Pula, Split czy Dubrownik, które uległy poważnym zniszczeniom.
 
Struktura zatrudnienia i dochód narodowy

Rolnictwo 2,7%, przemysł 32,8%, usługi 64,5%. Dochód narodowy: 11 200 USD na 1 mieszkańca (2004). Zadłużenie zagraniczne: 26,4 mld USD (2004).
Do największych partnerów handlowych kraju należą: Włochy, Niemcy, Słowenia, Rosja, Francja. Obroty z zagranicą w 2004 wynosiły: import – 16,7 mld USD, eksport – 7,845 mld USD.
Copyright © 2011 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito