invest-logo
Menu główne
Wyszukiwarka
 

Kalkulator

Kalkulator Inwestycji

PLN

PLN

PLN

PLN

Zaawansowany kalkulator

Dania

Informacje ogólne

Flaga Danii

Dania państwo w północnej części kontynentu europejskiego, położone na Półwyspie Jutlandzkim, pomiędzy Morzem Bałtyckim i Morzem Północnym. W skład Danii wchodzi ponadto 475 wysp na obszarze Cieśnin Duńskich (w tym 100 zamieszkanych).


  • Powierzchnia: 43 094 km2;
  • Stolica: Kopenhaga;
  • Ludność: 5,432 mln mieszkańców (2005), średnia gęstość zaludnienia wynosi 125 osób/km2;
  • Inne większe miasta: Arhus (217 tys., 2000), Odense (145 tys., 2000), Alborg (119 tys., 2000), Esbjerg (73 tys., 2000), Randers (55 tys., 2000);
  • Podział administracyjny: 14 okręgów (amtskommune) i 2 miasta wydzielone (Kopenhaga i Frederiksberg);
  • Język urzędowy: duński;
  • Jednostka monetarna: 1 korona duńska = 100 öre;
  • Klimat: Umiarkowany morski, średnie temperatury lipca: 14-22°C, stycznia: -1-2°C, roczna suma opadów: 600 mm.
 
Warunki naturalne

W skład Królestwa Danii, poza Danią właściwą, zajmującą większą część Półwyspu Jutlandzkiego, oraz wyspami w Cieśninach Duńskich, wchodzą Wyspy Owcze (terytorium autonomiczne) i Grenlandia (wewnętrzna autonomia w ramach Królestwa Danii). Największymi wyspami Danii właściwej są: Zelandia (7017 km2), Fionia (3259 km2), Lolland (1241 km2), Bornholm (587 km2) i Falster (514 km2).
Dania jest krajem morskim, pod względem warunków naturalnych – przejściowym pomiędzy Europą Północną i Środkową
Dania jest krajem nizinnym, najwyżej położony punkt, wzgórze Yding Skovhoj, osiąga wysokość zaledwie 173 m n.p.m.
 
Gospodarka

Dania jest krajem dobrze rozwiniętym gospodarczo. Chociaż podstawową rolę w wytwarzaniu dochodu narodowego spełnia przemysł, rolnictwo tego kraju stoi na bardzo wysokim poziomie i od wielu lat uważane jest za przodujące w Europie.
 
Rolnictwo


Duńscy rolnicy zajmują jedno z czołowych miejsc w świecie pod względem wydajności. Produkcja roślinna obejmuje przede wszystkim uprawę zbóż. Pierwszoplanową rolę w duńskiej gospodarce rolnej odgrywa produkcja zwierzęca. Podstawowym kierunkiem rolnictwa jest tradycyjnie hodowla bydła mlecznego i trzody chlewnej. Ponadto znaczącą rolę odgrywa drób. Dania jest światową potęgą w produkcji i eksporcie mleka i mięsa. Udział duńskiego mięsa w handlu międzynarodowym sięga ok. 15% (1. miejsce w świecie), w przypadku masła odsetek ten wynosi 17% (2. miejsce w świecie). Warunki naturalne sprzyjają rozwojowi rybołówstwa, ponad 2/3 połowów przeznacza się na eksport.
 
Przemysł

W Danii brak większych bogactw naturalnych. Występują jedynie niewielkie złoża węgla brunatnego – w rejonie Alborgu, kaolinu, piaskowców i granitów – na Bornholmie, soli kamiennej – w Thyborou. Ponadto kraj posiada udokumentowane złoża gazu ziemnego szacowane na 70-80 mln m3, zalegające pod dnem Morza Północnego.

Większość przetwarzanych w kraju surowców mineralnych i energetycznych pochodzi z importu. Wszystkie elektrownie wykorzystujące paliwa tradycyjne (węgiel, ropa naftowa) zlokalizowano w miastach portowych (Kopenhaga, Odense, Alborg i Arkus.
Dania ma dobrze rozwinięty przemysł stoczniowy (stocznie w Kopenhadze, Helsingor, Odense, Svendborg), maszynowy, m.in. silniki okrętowe (Kopenhaga), maszyny i urządzenia dla rolnictwa, przemysł środków transportu (lokomotywy i wagony), przetwórstwa spożywczego (przetwórstwo mięsa, mleka i ryb, browary: Carlsberg, Tuborg), włókienniczy i odzieżowy (Kopenhaga, Odense, Vejle, Alborg), chemiczny i drzewno-papierniczy.
 
Transport

Największe znaczenie pod względem wielkości przewożonych ładunków ma transport morski. W transporcie pasażerskim podstawową rolę odgrywają połączenia promowe pomiędzy Jutlandią i wyspami oraz krajami sąsiednimi. Największe znaczenie jako węzeł komunikacji lotniczej ma port lotniczy w Kopenhadze (Kastrup).
 
Handel

W eksporcie podstawowe znaczenie mają maszyny, przede wszystkim silniki okrętowe (26% wartości eksportu) oraz towary rolno-spożywcze (25%). W imporcie czołowe miejsca zajmują maszyny i urządzenia łącznie ze środkami transportu (31%), wyroby przetworzone i towary gotowe (30%) oraz surowce mineralne i energetyczne dla przemysłu. Do głównych partnerów wymiany handlowej zaliczają się Niemcy, Szwecja i Wielka Brytania. Obroty w handlu z zagranicą – eksport: 49 mld USD, import: 43 mld USD (1999). Zadłużenie zagraniczne: 44 mld USD (1996).
 
Struktura zatrudnienia

Rolnictwo 2,2%, przemysł 25,5%, usługi i handel 72,3%. Dochód narodowy w 2004 wynosił 32 tys. dolarów na 1 mieszkańca. Stopa inflacji w 2004 miała wartość 1,4%.
Copyright © 2011 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito