invest-logo
Menu główne
Wyszukiwarka
 

Kalkulator

Kalkulator Inwestycji

PLN

PLN

PLN

PLN

Zaawansowany kalkulator

Informacje ogólne

Położenie i klimat

    Finlandia (po fińsku Suomi) leży w północnej Europie.  Na północy graniczy ze Szwecją i  Norwegią, a na wschodzie z Rosją. Od Estonii oddzielona jest Zatoką Fińską. Powierzchnia Finlandii wynosi 338 145 km2, co stawia kraj na siódmej pozycji w Europie. W najszerszym   miejscu Finlandia mierzy 540 km, a w najdłuższym 1 160 km. Lasy zajmują 69 % powierzchni, a jeziora 10 %. W Finlandii jest 187 888 jezior i 179 584 wysp. Za kołem podbiegunowym leży 25 % powierzchni kraju.

    Stolicą Finlandii są Helsinki, które liczą 560 000 mieszkańców. Helsinki z sąsiednimi  miastami Espoo (221 000 mieszkańców), Vantaa (182 000), Kauniainen (8 500) tworzą metropolię zamieszkiwaną przez prawie jedną szóstą ogółu ludności kraju. Inne większe  miasta to Tampere (199 000 mieszkańców), Turku (174 000) i Oulu (124 000). Około 67 % Finów zamieszkuje obecnie obszary miejskie, a 33 % tereny wiejskie. Dwie trzecie Finów zamieszkuje w południowej Finlandii, tj. na południe od Tampere.

    Klimat kontynentalny charakteryzuje duże zróżnicowanie. Lato jest na ogół ciepłe, a zima  mroźna. Średnia temperatura lipca w Helsinkach wynosi 22 Co, a lutego - 4 Co. Na obszarze leżącym za kołem podbiegunowym rozpoczyna się w końcu grudnia okres nieprzerwanych ciemności, noc polarna nazywana po fińsku kaamos i  trwająca na wysuniętych najbardziej na  północ terenach trwa 51 dni. W okresie przesilenia letniego w północnej Finlandii słońce pozostaje 51 nad horyzontem całą dobę. Najdłuższy dzień lata trwa ponad dwa miesiące.
 

Ludność

    Finlandię zamieszkuje 5 200 000 mieszkańców przy średniej gęstości zaludnienia 17 osób/km2  (122 osoby/km2  na południu, 2 osoby/km2 na północy). W 2003 roku w Finlandii mieszkało  na stałe 107 100 cudzoziemców czyli ok. 1,8 % ogółu ludności. Największe skupiska tworzą Rosjanie (26 100),  Estończycy  (12 900) i Szwedzi (8 200).

    W Finlandii obowiązują dwa języki urzędowe - fiński i szwedzki. Szwedzki jest uznawany za język ojczysty przez  5,4 % Finów. Lapońskim językiem saami mówi 1 700 osób mieszkających w fińskiej Laponii. Język fiński należy do ugrofińskiej grupy językowej. Najbliższym pokrewnym mu jest język estoński, nieco dalszym węgierski. W kontaktach biznesowych powszechnie używa się angielskiego.

    Przeciętna długość życia kobiet wynosi 82 lata, zaś mężczyzn 75 lat. Finlandię zamieszkuje około 1,4 miliona rodzin. Przeciętna liczba dzieci wynosi 1,8.

    W Finlandii od 1923 roku istnieje pełna wolność wyznania. Najbardziej powszechny jest ewangelicki kościół luterański: 85 % ludności otrzymało chrzest jako luteranie, podczas gdy 1 % należy do fińskiego kościoła prawosławnego. Ok. 8 000 osób należy do kościoła katolickiego. Dosyć liczną grupę stanowią ateiści, ponad 13 % ludności.

    W Finlandii zamieszkuje około 2000 osób pochodzenia polskiego, w tym około 700 posiada polskie obywatelstwo
 

System polityczny

Finlandia jest republiką parlamentarną. Funkcję głowy państwa sprawuje prezydent wybierany w wyborach powszechnych na sześcioletnią kadencję. Od 2000 roku prezydentem jest Tarja Halonen z Partii Socjaldemokratycznej, która wcześniej zajmowała stanowisko ministra spraw zagranicznych. Nowa, obowiązująca od 1.3.2000 r. konstytucja Finlandii, zmniejszyła uprawnienia prezydenta związane z formowaniem rządu. Prezydent zachował jednak dużą władzę decyzyjną w polityce zagranicznej, którą prowadzi we współdziałaniu z rządem.

Władza ustawodawcza leży w rękach jednoizbowego parlamentu (po fińsku eduskunta), składającego się z 200 posłów wybieranych w wyborach powszechnych odbywających się co cztery lata. W wyborach w 2003 roku Partia Centrum  uzyskała 55 mandatów parlamentarnych, partia Socjaldemokratyczna (SDP)  - 53 mandatów, konserwatywna Narodowa Partia Koalicyjna Kokoomus - 40, Sojusz Lewicy (Vasemmistoliitto) - 19, Zieloni (Vihreät)  - 14, Szwedzka Partia Ludowa  (Ruotsalainen kansanpuolue RKP) - 8,  Partia Chrześcijańsko-Demokratyczna  (Kristillisdemokraatit KD) - 7, Prawdziwi Finowie (Perussuomalaiset) - 3 i prowincja Ahvenanmaa  - 1 mandat. 

Obecny  rząd, sprawujący władzę od 24.6.2004 roku tworzą partia Centrum, Partia Socjaldemokratyczna SDP i  Szwedzka Partia Ludowa.  Premierem jest Matti Vanhanen,  przywódca partii Centrum.
 

Podział administracyjny

Pod względem administracyjnym Finlandia podzielona jest na 448 gmin (kunta) tworzących 19 regionów (maakunta) oraz na 6 prowincji (lääni). Gminy, najmniejsze jednostki samorządowe,  tworzą płaszczyznę administracji lokalnej razem z regionami. Najwyższą władzą gminy jest rada wybierana co cztery lata w wyborach powszechnych i proporcjonalnych. Rada wybiera zarząd, kt óry sprawuje władzę wykonawczą. Następne wybory komunalne odbędą się 24.10. 2004. Najwyższą władzą regionu jest rada regionalna wybierana co cztery lata przez gminy. Rady regionalne są statutowo odpowiedzialne za rozwój i planowanie w swoim region

W porozumieniu z organami administracji państwowej oraz lokalnymi organizacjami przygotowują programy i nadzorują ich wykonanie. Na czele regionu stoi marszałek (maakuntajohtaja).  Regionem wydzielonym są Wyspy Alandzkie (Ahvenanmaa), które posiadają odrębny status i rozległe uprawnienia samorządowe.

Prowincje stanowią szczebel państwowej administracji regionalnej. Na czele prowincji stoją  gubernatorzy (maaherra) powoływani przez prezydenta. Po reformie państwowej administracji regionalnej w 1997 roku Finlandia została podzielona na następujące prowincje: Południowej Finlandii (Etelä-Suomen lääni), Finlandii Zachodniej (Länsi-Suomen lääni), Wschodniej Finlandii (ltä-Suomen lääni),  Oulu (Oulun lääni),i Laponii (Lapin lääni) i Ahvenmaa. 

Więcej informacji o administracji regionalnej i lokalnej Finlandii pod adresem Rad  Regionalnych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i  Związku Gmin Fińskich.
 

Zasoby naturalne

Lasy stanowią zielone złoto Finlandii. Dostarczające surowców dla dobrze rozwiniętego w Finlandii przemysłu celulozowo-papierniczego i drzewnego lasy mają istotne znaczenie gospodarcze.

Finlandia posiada złoża surowców naturalnych, które stały  podstawą rozwoju krajowego przemysłu wydobywczego i metalowego. Finlandia posiada złoża miedzi, cynku, siarki, żelaza, ołowiu, niklu i wanadinu, które obecnie nie odgrywają dużej roli w gospodarce. W  miejscowości Kemi znajduje się znacząca w skali europejskiej kopalnia chromu. Istotne stały się zasoby pigmentów mineralnych takich jak  talk, kaolin, biel tytanowa i węglany używane w produkcji papieru. W miejscowości Orivesi mieści się kopalnia złota i planuje się uruchomienie kolejnej kopalni w Laponii w Kittilä. W wschodniej Finlandii zostały niedawno odkryte złoża diamentów, które na razie nie są eksploatowane. Ważne znaczenie dla przemysłu budowlanego mają apatyt, wolastonit, wapień, skaleń, kwarc, granit i piasek. W północnej Finlandii odkryto bardzo bogate zasoby platynowców, m.in. platyny i palladu,  mających status surowców strategicznych. Geologicznie obszar Finlandii należy do najstarszej  części Europy. Skały pochodzące z ery archaiku, głównie granity, gnejsy i łupki pokrywają prawie całą powierzchnię kraju.

Więcej informacji o Finlandii znaleźć można pod adresem http://virtual.finland.fi
Copyright © 2011 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito