invest-logo
Menu główne
Wyszukiwarka
 

Kalkulator

Kalkulator Inwestycji

PLN

PLN

PLN

PLN

Zaawansowany kalkulator

Szwecja

Informacje ogólne

Flaga Szwecjii
Szwecja państwo w Europie Północnej, we wschodniej części Półwyspu Skandynawskiego, nad Morzem Bałtyckim, obejmujące także wyspy: Gotlandię i Olandię oraz małe wyspy przybrzeżne.
  • Powierzchnia: 450,0 tys. km2;
  • Ludność: 9 mln (2005);
  • Średnia gęstość zaludnienia: 20 osób/km2;
  • Stolica: Sztokholm;
  • Większe miasta: Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping, Örebro;
  • Język urzędowy: szwedzki;
  • Jednostka monetarna: 1 korona szwedzka = 100 öre.
 
Warunki naturalne

Północną i środkową część kraju zajmują Góry Skandynawskie. Najwyższy szczyt Kebnekaise 2117 m n.p.m. Na wschodzie Wyżyna Północnoszwedzka. W środkowej części nizinny region Svealand z licznymi jeziorami, m.in.: Wener, Wetter, Melar.
 
Klimat

Klimat umiarkowany, na południu ciepły, na północy chłodny, podbiegunowy. Średnia temperatura powietrza i średnie opady dla stolicy kraju wynoszą: w styczniu -3°C i 43 mm, w lipcu 18°C i 61 mm. Lasy iglaste i mieszane (bukowo-dębowo-grabowe z sosną i świerkiem) stanowią 57% powierzchni. W górach roślinność alpejska. Bogaty świat zwierząt reprezentują m.in.: niedźwiedzie brunatne, rysie, wilki, łosie, sarny i renifery oraz liczne gatunki ptaków i ryb.
 
Ustrój polityczny

Wielopartyjna, dziedziczna monarchia konstytucyjna z jednoizbowym parlamentem (Riksdag - "królewski dzień", nazwa wywodzi się ze średniowiecza, określała "dzień stanowienia prawa" przez władcę i stany generalne) z 349 miejscami. Członkowie parlamentu wyłaniani są w wyborach powszechnych według ordynacji proporcjonalnej, na czteroletnią kadencję. Władzę wykonawczą sprawuje rząd z premierem na czele. Premier, powoływany przez parlament, wyznacza członków rządu.
 
Gospodarka

Gospodarka oparta na przemyśle, górnictwie i leśnictwie. Wydobywa się rudy: żelaza (Kiruna), cynku, miedzi, ołowiu, wolframu, uranu, srebra, także złoto. Rozwinięta produkcja energii elektrycznej (hydroelektrownie). Przemysł elektroniczny, maszynowy, metalowy, samochodowy, stoczniowy, elektrotechniczny, chemiczny, drzewny, włókienniczy, spożywczy. Rolnictwo oparte na hodowli bydła, trzody chlewnej, owiec, reniferów. Użytki rolne stanowią 8% powierzchni. Uprawia się: zboża (pszenicę, jęczmień), owoce, warzywa. Rybołówstwo (śledzi, makreli, dorszy). Rozwinięta turystyka.

Dochód narodowy 28 400 USD na 1 mieszkańca (2004). Inflacja: 0,7% (2004). Zadłużenie zagraniczne: 66,5 mld USD (1994). Struktura zatrudnienia: usługi - 74%, przemysł - 24%, rolnictwo - 2%. Handel zagraniczny: eksportuje się głównie maszyny i pojazdy mechaniczne, produkty gotowe i półfabrykaty, surowce do Stanów Zjednoczonych (10,7%), Niemiec (10,3%), Wielkiej Brytanii (7,2%), importuje się produkty gotowe i półfabrykaty, maszyny i pojazdy mechaniczne, produkty chemiczne z Niemiec (20,2%), Danii (8,2%), Wielkiej Brytanii (7,9%). Obroty z zagranicą – eksport: 121,7 mld USD, import: 97,97 mld USD (2004).

Copyright © 2011 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito