invest-logo
Menu główne
Wyszukiwarka
 

Kalkulator

Kalkulator Inwestycji

PLN

PLN

PLN

PLN

Zaawansowany kalkulator

Ukraina

Informacje ogólne

Flaga Ukrainy

Ukraina państwo w południowo-wschodniej Europie, nad Morzem Czarnym i Azowskim.

  • Powierzchnia: 603,7 tys. km2;
  • Ludność: 48 mln mieszkańców (2003);
  • Stolica: Kijów;
  • Główne miasta: Charków, Donieck, Dniepropietrowsk, Odessa, Zaporoże;
  • Język urzędowy: ukraiński, w użyciu rosyjski
 
Warunki naturalne

Znaczną część powierzchni zajmują niziny i wyżyny, m.in. Wyżyny: Wołyńska, Podolska, Doniecka, Polesie, Niziny: Naddnieprzańska, Czarnomorska, jedynie na południowym zachodzie rozciąga się pasmo Karpat Wschodnich, a na południu Gór Krymskich. Najwyższy szczyt Howerla, 2061 m n.p.m., w pasmie Czarnohory.
 
Klimat

Klimat umiarkowanie ciepły. Średnia temperatura powietrza i średnie opady dla stolicy kraju wynoszą: w styczniu -6°C i 58 mm, w lipcu 20°C i 91 mm.
Roślinność stanowią stepy i lasostepy oraz lasy mieszane pokrywające 14% powierzchni.
 
Ustrój polityczny

Na mocy konstytucji z 1996 Ukraina jest republiką wielopartyjną z jednoizbowym parlamentem – Radą Najwyższą z 450 miejscami (czteroletnia kadencja). Na czele państwa stoi prezydent wyłaniany w wyborach bezpośrednich na pięcioletnią kadencję. Prezydent powołuje premiera, i za jego akceptacją, członków Rady Ministrów.
 
Gospodarka

Gospodarka oparta na przemyśle i rolnictwie. Eksploatacja węgla kamiennego i brunatnego, gazu ziemnego, ropy naftowej, rud żelaza, manganu, soli potasowych. Rozwinięty przemysł hutniczy, maszynowy, elektromaszynowy (maszyny rolnicze i dla górnictwa), metalowy, chemiczny (nawozy, włókna sztuczne, tworzywa), spożywczy, drzewno-papierniczy. Użytki rolne stanowią 56% powierzchni. Uprawia się: pszenicę, kukurydzę, buraki cukrowe, rośliny pastewne, słoneczniki, ziemniaki, winorośl, warzywa. Rozwinięta hodowla bydła, owiec, trzody chlewnej.

Dochód narodowy 4 200 USD na 1 mieszkańca (2001). Inflacja: 12% (2001). Zadłużenie zagraniczne: 11,8 mld USD (2001). Struktura zatrudnienia: usługi - 37%, przemysł - 36%, rolnictwo - 25%.
 
Handel zagraniczny

Eksportuje się głównie urządzenia elektryczne, metale żelazne i wyroby metalowe do Chin (18%) i Łotwy (10%), natomiast importuje się ropę naftową i gaz ziemny z Niemiec (12%), Włoch (10,2). Obroty w handlu z zagranicą – eksport: 17,3 mld USD, import: 17,8 mld USD (2001).
Copyright © 2011 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito