invest-logo
Menu główne
Wyszukiwarka
 

Kalkulator

Kalkulator Inwestycji

PLN

PLN

PLN

PLN

Zaawansowany kalkulator

Węgry

Informacje ogólne

Flaga Węgier

Węgry państwo w środkowo-wschodniej Europie, bez dostępu do morza.

  • Powierzchnia: 93 tys. km2;
  • Ludność: 10 mln (2005);
  • Stolica: Budapeszt;
  • Większe miasta: Debreczy, Miszkolc, Segedyn, Pecz;
  • Język urzędowy: węgierski;
  • Jednostka monetarna: 1 forint = 100 fillerów.
 
Warunki naturalne


Około 70% powierzchni zajmują niziny (Wielka Nizina Węgierska) z rozległą doliną Dunaju, pokrytą żyznymi glebami. Na zachodzie i północy położone są niewysokie pasma górskie (Średniogórze Zadunajskie i Średniogórze Północnowęgierskie) należące do przedpola Karpat i Alp (przy granicy z Austrią). Najwyższy szczyt Kékes (1014 m n.p.m.). Na zachodzie rów tektoniczny z jeziorem Balaton. Klimat umiarkowanie ciepły, z chłodną zimą i ciepłym latem. Średnia temperatura powietrza i średnie opady dla stolicy kraju wynoszą: w styczniu -1°C i 42 mm, w lipcu 22°C i 54 mm.

Główne rzeki: Dunaj, Cisa z dopływami - Sajó, Samosz, Marusza. Liczne wody mineralne i cieplice. Lasy dębowo-bukowe pokrywają 18% powierzchni. Na terytorium Węgier ostały się resztki stepów (puszta) i lasostepów. Ponad 30% powierzchni kraju stanowią bardzo żyzne gleby - czarnoziemy oraz gleby brunatne i mady. W warunkach naturalnych żyje niewiele gatunków zwierząt: jelenie, dziki oraz kilka gatunków ptaków.
 
Ustrój polityczny

Republika wielopartyjna z jednoizbowym parlamentem - Zgromadzeniem Narodowym (Orszaggyules) z 386 miejscami. Członkowie parlamentu wybierani są na czteroletnią kadencję w głosowaniu powszechnym, według ordynacji proporcjonalnej. Głową państwa jest prezydent wybierany przez parlament większością dwóch trzecich głosów, na pięcioletnią kadencję. Stanowisko premiera przypada zazwyczaj liderowi większości parlamentarnej. Członków rządu powołuje parlament za rekomendacją prezydenta.
 
Gospodarka


Gospodarka oparta na przemyśle i rolnictwie. Nieliczne surowce mineralne. Eksploatuje się boksyty, węgiel brunatny, rudy żelaza oraz niewielkie złoża ropy naftowej i gazu ziemnego. Rozwinięty przemysł chemiczny, maszynowy (produkcja obrabiarek, maszyn rolniczych, sprzętu gospodarstwa domowego), metalurgiczny (hutnictwo aluminium), samochodowy (m.in. zakłady General Motors i Forda), spożywczy (winiarski, olejarski, owocowo-warzywny), chemiczny, obuwniczy.

Użytki rolne stanowią 57% powierzchni. Uprawia się: pszenicę, kukurydzę, buraki cukrowe, winorośl, słonecznik, owoce (jabłonie, śliwy, morele) i warzywa (pomidory, papryka). Ponadto hodowla bydła, trzody chlewnej, owiec, drobiu. Rozwinięta turystyka. Liczne porty rzeczne nad Dunajem i Cisą.

Dochód narodowy 14 900 USD na 1 mieszkańca (2004). Inflacja: 7% (2004). Zadłużenie zagraniczne: 57 mld USD (2004). Struktura zatrudnienia: usługi - 66,7%, przemysł - 27,1%, rolnictwo - 6,2%.
 
Handel zagraniczny

Eksportuje się głównie surowce i półprodukty, żywność, maszyny do Niemiec (31,4%), Austrii (6,8%), Francji (5,7%). Natomiast importuje się surowce i półprodukty, maszyny, artykuły konsumpcyjne z Niemiec (29,2%), Austrii (8,3%), Rosji (5,7%). Obroty w handlu z zagranicą – eksport: 54,62 mld USD, import: 15,8 mld USD (2004).
Copyright © 2011 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito