invest-logo
Menu główne
Wyszukiwarka
 

Kalkulator

Kalkulator Inwestycji

PLN

PLN

PLN

PLN

Zaawansowany kalkulator

Bank

Przedsiębiorca jest zobowiązany do dokonywania lub przyjmowania płatności związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej za pośrednictwem rachunku bankowego w każdym przypadku, gdy:


• stroną transakcji jest inny przedsiębiorca,
• jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.


Kwestie te reguluje Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.


Założenie rachunku bankowego oznacza konieczność podpisania umowy z bankiem. Bank żąda z reguły przedstawienia oryginałów oraz sporządzenia kopii wszelkich możliwych dokumentów uzyskanych w trakcie rejestracji firmy.


Założenie konta bankowego wymaga przedstawienia bankowi następujących dokumentów:


• wypisu z rejestru sądowego,
• dowodów osobistych wspólników,
• dowodów nadania REGON,
• dowodów nadania NIP (do złożenia zaraz po nadaniu).


Dodatkowo potrzebna jest pieczątka, stanowiąca wzór stempla firmowego do wypełnienia
karty wzorów podpisów.


 

Adresy Banków w RzeszowieNazwa
 
Adres
 
Telefon
 
Fax
 
Strona WWW
 
Bank Przemysłowo - Handlowy PBK SA
oddział Rzeszów
ul. Bernardyńska 7 (17)8753700
(801)321321
  www.bphpbk.pl
www.bph.pl
Bank Przemysłowo - Handlowy PBK SA
oddział Rzeszów
ul. Hetmańska 120 (17)8753791
(801)321321
(17)8549382 www.bphpbk.pl
www.bph.pl
Bank Przemysłowo - Handlowy PBK SA
oddział Rzeszów
ul. Słowackiego 5 (17)8753804
(801)321321
(17)8753803 www.bphpbk.pl
www.bph.pl
Bank Przemysłowo - Handlowy PBK SA
oddział Rzeszów
ul. Przemysłowa 4a (17)8753795
(801)321321
  www.bphpbk.pl
www.bph.pl
Bank Przemysłowo - Handlowy PBK SA
oddział Rzeszów
ul. Geodetów 1 (17)8753794
(801)321321
(17)8753794 www.bphpbk.pl
www.bph.pl
Kredyt Bank S.A.
I Oddział w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 38 (17)8503117
(17)8503110
(801)360360
(17)8503150 www.kredytbank.pl
www.kbsa.pl
Kredyt Bank S.A.
Filia nr 1
I Oddziału w Rzeszowie
ul. Chopina 30 (17)8625326
(17)8625822
(801)360360
(17)8625326
(17)8625822
www.kredytbank.pl
www.kbsa.pl
Kredyt Bank S.A.
Filia nr 3
I Oddziału w Rzeszowie
ul. 3 Maja 12 (17)8629507
(17)8523921
(801)360360
(17)8628189 www.kredytbank.pl
www.kbsa.pl
Bank PeKaO S.A.
I Oddział w Rzeszowie
ul. Cieplińskiego 1 (17)8626220
(17)8755600
(17)8625920 www.pekao.com.pl
Bank PeKaO S.A.
I Oddział w Rzeszowie
Filia nr 1
ul. Piłsudskiego 6 (17)8755693 (17)8622834 www.pekao.com.pl
Bank PeKaO S.A.
II Oddział w Rzeszowie
ul. 3 Maja 21 (17)8520180 (17)8520284 www.pekao.com.pl
Bank PeKaO S.A.
I Oddział w Rzeszowie
Filia nr 1
ul. Solarza 13a (17)8520180
(17)8568466
(17)8568467
(17)8568468 www.pekao.com.pl
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Region Kraków
ul. Cieplińskiego 3 (17)8523700
(801)666666
(17)8523661 handlowy.com.pl
www.bh.com.pl
citibank.pl
Citibank (Poland) S.A.
Region Południe
Oddział Depozytowy
ul. Cieplińskiego 3 (17)8506400 (17)8506400 www.citibank.pl
Wschodni Bank Cukrownictwa S.A.
w Lublinie
Oddział Rzeszów
ul. Dąbrowskiego 20 (17)8626517
(17)8625989
(690)346080
(17)8627553 www.wbc.lublin.pl
LUKAS Bank S.A.
Placówka w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 1 (17)8520652 (17)8520661 www.lukas.pl
www.lukasbank.pl
www.lb.pl
www.lb.com.pl
LUKAS Bank S.A.
Placówka w Rzeszowie
Al. Rejtana 27c (17)8525783
(800)660022
(800)660011
(17)8525783 www.lukas.pl
www.lukasbank.pl
www.lb.pl
www.lb.com.pl
Bank Millennium S.A. ul. Targowa 3 (17)8528546 (17)8522265 bankmillenium.pl
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski
I Oddział Rzeszów
ul. 3 Maja 23 (17)8520930
(800)120139
(17)8533029 www.pkobp.pl
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski
II Oddział Rzeszów
ul. Grunwaldzka 17 (17)8534022
(800)120139
(17)8533713 www.pkobp.pl
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski
Oddział Regionalny Rzeszów
ul. Słowackiego 20 (17)8629024
(800)120139
(17)8625859 www.pkobp.pl
MultiBank
Centrum Usług Finansowych
ul. Kopernika 12 (17)8502600 (17)8502601 www.multibank.pl
multibank.com.pl
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Filia w Rzeszowie
ul. Przemysłowa 2 (17)8655470 (17)8655471 raiffeisen.com.pl
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Oddział
ul. Tadeusza Rejtana 23 (17)8580860 (17)8580879 www.raiffeisen.pl
Bank Spółdzielczy ul. Lisa-Kuli 16 (17)8534535
(17)8523184
(17)8534535 www.bsrzeszow.pl
Rzeszowski Bank Regionalny S.A. ul. Lisa-Kuli 16 (17)8520722
(17)8635386
(17)8520722  
Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy w Rzeszowie
ul. 3 Maja 12 (17)8537531
(17)8523921
(17)8521940
(17)8538475
(17)8521927
(17)8521939
www.nbp.pl
Provident Polska S.A.
Oddział
ul. Matejki 6 (17)8536444
(801)124124
(17)8536494 www.provident.pl
Bank Ochrony Środowiska S.A.
w Warszawie
Oddział w Rzeszowie
ul. Moniuszki 8 (17)8625744 (17)8625744 www.bosbank.pl
ING Bank Śląski S.A.
Oddział w Rzeszowie
ul. Sobieskiego 17 (17)8592006 (17)8592010 www.ing.pl
ING Bank Śląski S.A.
Oddział w Rzeszowie
Al. Rejtana 33 (17)8642157 (17)8622159 www.ing.pl
BRE Bank S.A.
Oddział
ul. Sokoła 6 (17)8503800    
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
Oddział
ul. Zygmuntowska 1 (17)8522845
(801)123456
(17)8520438 www.bgz.pl
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
Oddział Regionalny
ul. Siemieńskiego 18a (17)8503200
(801)123456
(17)8611530 www.bgz.pl
INVEST BANK S.A. Oddział Rzeszów ul. Zygmuntowska 9 (17)8522173
(17)8522174
(17)8526226 investbank.pl
INVEST BANK S.A. Region Rzeszów ul. Zygmuntowska 9 (17)8523574
(17)8523575
(17)8620605 investbank.pl
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
I Oddział w Rzeszowie
ul. Okulickiego 13b (17)8633364
(17)8633363
(17)8633364
(17)8600059
www.bankbps.pl
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
II Oddział w Rzeszowie
ul. Zygmuntowska 14 (17)8529385
(17)8529386
(17)8536265 www.bankbps.pl
Copyright © 2011 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito