invest-logo
Menu główne
Wyszukiwarka
 

Kalkulator

Kalkulator Inwestycji

PLN

PLN

PLN

PLN

Zaawansowany kalkulator

Ulgi w podatku dochodowym

Specjalne Strefy Ekonomiczne - korzyści dla inwestorów

 

 

Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSE) jest to wyodrębniona administracyjnie część terytorium, przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorca w SSE podlega ulgowemu traktowaniu podatkowemu.

 

Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na zainwestowanie w jednej ze Specjalnych Stref Ekonomicznych działających w województwie podkarpackim – SSE Euro-Park Mielec lub TSSE Euro-Park Wisłosan, dochody, które uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej na jej terenie będą zwolnione od podatku dochodowego (CIT - od osób prawnych lub PIT - od osób fizycznych, w zależności od formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej).

 

W SSE przedsiębiorca może otrzymać następujące przywileje:


• zwolnienie podatkowe (CIT lub PIT),
• działkę przygotowaną pod inwestycje po konkurencyjnej cenie,
• darmową pomoc przy załatwianiu formalności związanych z inwestycją.

 

Zwolnienia podatkowe w Specjalnej Strefie Ekonomicznej uzyskuje się ze względu na wielkość inwestycji lub ilość tworzonych nowych miejsc pracy. Suma zwolnień podatkowych w połączeniu z innymi formami wsparcia nie może przekroczyć maksymalnych pułapów pomocy regionalnej.

 

W województwie podkarpackim maksymalny dopuszczalny pułap pomocy publicznej wynosi 50% poniesionych nakładów inwestycyjnych (lub dwuletnie koszty pracy nowozatrudnionych osób) dla firm dużych, 60% dla firm średnich i 70% dla firm małych i mikro.

 

Ulga strefowa polega na zwolnieniu od podatku dochodowego w maksymalnej wysokości wyliczonej na podstawie wymienionych wyżej pułapów.

 

Działalność gospodarcza związana z daną inwestycją musi być prowadzona, przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia inwestycji, a w przypadku uzyskania wsparcia na tworzenie nowych miejsc pracy – nowo utworzone miejsca pracy muszą być utrzymane, przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia inwestycji.

 

Minimalna wartość inwestycji kwalifikującej się do objęcia wsparciem w wypadku SSE to 100 tys. €.

 

 

Ulgi w podatku dochodowym

Źródło: Euro-Park Mielec

 

Pliki do pobrania

Copyright © 2011 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito