invest-logo
Menu główne
Wyszukiwarka
 

Kalkulator

Kalkulator Inwestycji

PLN

PLN

PLN

PLN

Zaawansowany kalkulator

Wsparcie zatrudnienia osób bezrobotnych

Wsparcie zatrudnienia osób bezrobotnych 

 

Wsparcie zatrudnienia osób bezrobotnych jest formą publicznej pomocy państwa w procesie doboru i przygotowania pracowników dla zainteresowanych inwestorów. Kandydaci na pracowników rekrutowani są z grona zarejestrowanych osób bezrobotnych.

 

Do podstawowych form pomocy w tym zakresie należą:

  • Pomoc w doborze pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych;

  • Staże i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy
    Wsparcie finansowe pokrywa koszty stażu absolwentów do 27 roku życia (przez maksymalnie 12 miesięcy) i przygotowania zawodowego osób starszych niż 27 lat bezrobotnych (przez maksymalnie 6 miesięcy). W tym przypadku koszty wynagrodzeń osób skierowanych na staże lub przygotowanie zawodowe pokrywane są przez Urząd Pracy. Po okresie szkolenia istnieje możliwość zatrudnienia na umowę o pracę wybranych kandydatów.

  • Szkolenie zawodowe dla wszystkich potencjalnych pracowników
    W ramach programu zwracane są częściowe koszty szkoleń (opłata za kursy w placówce edukacyjnej, podręczniki, stypendium, koszty podróży). Urząd Pracy może przeznaczyć maksymalnie 5000 PLN na szkolenie jednej osoby. W czasie trwania szkolenie absolwenci mogą otrzymywać stypendium miesięczne w wysokości ok. 210 PLN, pozostali uczestnicy szkoleń wsparcie w wysokości nieprzekraczającej 105 PLN na miesiąc.

  • Tworzenie nowych miejsc pracy
    Ten rodzaj wsparcia oferowany jest na zwrot kosztów wyposażenia, doposażenia stanowiska pracy zatrudnianej  osoby bezrobotnej – maksymalna kwota wsparcia wynosi ok. 12 000 PLN/osobę.
Copyright © 2011 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito