invest-logo
Menu główne
Wyszukiwarka
 

Kalkulator

Kalkulator Inwestycji

PLN

PLN

PLN

PLN

Zaawansowany kalkulator

PPN-T AEROPOLIS

Podkarpacki Park Naukowo – Technologiczny AEROPOLIS

 

Parki technologiczne to zespoły wyodrębnionych nieruchomości wraz ze znajdującą się na nich infrastrukturą. Tego typu parki tworzone są przy udziale władz samorządowych w celu zapewnienia preferencyjnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Głównym celem parków jest przyciąganie inwestorów, wykorzystujących nowoczesne technologie, a w rezultacie tego tworzenie nowych miejsc pracy.

 

Nie było wątpliwości, że w obliczu kształtowania się podkarpackiego klastra lotniczego, utworzenie parku, stało się sprawą priorytetową. Podkarpacki Park Naukowo – Technologiczny został utworzony w 2003 r.

W 2003 roku podpisano porozumienie o utworzeniu Podkarpackiego Parku Naukowo- Technologicznego AEROPOLIS, którego sygnatariuszami byli: Samorząd Województwa Podkarpackiego, Powiat Rzeszowski, Miasto Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski oraz Politechnika Rzeszowska. W 2006 roku do porozumienia dołączyła Gmina Trzebownisko oraz Gmina Głogów Małopolski.

 

Nazwa AEROPOLIS ma odzwierciedlać miejsce współpracy wielu firm, instytucji i ośrodków badawczych powiązanej z przemysłem lotniczym.

 

PPN-T AEROPOLIS jest pierwszym branżowym Parkiem w Polsce, który ma podtrzymywać szeroko zakorzenione tradycje przemysłu lotniczego w regionie. Jest to jednocześnie jedno z najatrakcyjniejszych miejsc do inwestowania w południowo - wschodniej Polsce. Obecnie Podkarpacki Park jest jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc pod inwestycje w południowo – wschodniej Polsce. Pomógł ściągnąć na Podkarpacie wielu inwestorów, zachęconych niskimi kosztami pracy w tej części kraju, głównymi szlakami komunikacyjnymi przebiegającymi przez województwo, ale co najważniejsze potencjałem kadr zarządzających i technicznych, zwłaszcza w przemyśle lotniczym, chemicznym i elektro-maszynowym oraz wieloletnie tradycje tych gałęzi gospodarki w regionie.

 

AEROLOPOLIS położony jest w sąsiedztwie międzynarodowego portu lotniczego Rzeszów- Jasionka. Głównym elementem oferty Parku są w pełni uzbrojone tereny inwestycyjne, wyposażone w wewnętrzną sieć dróg oraz pomieszczenia Inkubatora Technologicznego oraz Preinkubatora Akademickiego. 

 

PPN-T AEROPOLIS to ok. 170 ha terenów inwestycyjnych włączonych do Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec, położonych zaledwie 10 km od centrum Rzeszowa, a także w pobliżu Międzynarodowego Portu Lotniczego "Rzeszów - Jasionka" i węzła komunikacyjnego w skład którego wchodzą:

  • autostrada A4;
  • droga krajowa Nr 19 (relacji Rzeszów - Lublin - Białystok - Kuźnica Białostocka - granica państwa - Litwa);
  • rozpoczęto budowę drogi ekspresowej S19 - "Via Baltica", która docelowo będzie łączyć kraje bałtyckie z południową częścią Europy;
  • magistrala kolejowa E-30 prowadząca ruch z Europy Zachodniej na Ukrainę;
  • droga krajowa Nr 9 (prowadząca z Radomia do przejścia granicznego ze Słowacją
    w Barwinku).

 

Obecnie na terenie całego AEROPOLIS działa 30 firm, które łącznie zatrudniają 2 974 osób, wartość zrealizowanych inwestycji  to ok. 791 mln PLN.

W ramach Inkubatora Technologicznego obecnie działa 14 firm, a w Preinkubatorze Akademickim działa  10 firm, w tym jedno laboratorium i jedno stowarzyszenie.

 

Główni inwestorzy:

BorgWarner Turbo Systems, MTU Aero Engines, OPTeam., Zelnar, Vac Aero, Elmat, UTC Aerospace Systems, McBraida, Partners in Progress, Akces-Med, Bryk, D.A.Glass, Eko Hybres, Yanko, Plastsystem, Ledolux, Odlewnia Ciśnieniowa Meta-Zel, Polimarky, Offset Druk, Leo Minor, BEST Construction, Polkemic II, Systemy Informatyczne SET(h), Creo, Zelmer, Efekt Plus, Leniar, ML System.

 

Strefa S1 – Przylotniskowa Przylotniskowa – 70 ha -  położona naprzeciwko  Międzynarodowego Portu Lotniczego "Rzeszów - Jasionka", przeznaczona do prowadzenia działalności w szeroko pojętej branży lotniczej oraz w przemyśle elektromaszynowym, elektronicznym i informatycznym. 

 

Inkubator Technologiczny - zlokalizowany na terenie Strefy S1, pow. 5 300 m2 . Celem działania Inkubatora jest m.in. stworzenie warunków do prowadzenia działalności gospodarczej dla MŚP poprzez udostępnienie powierzchni biurowej, konferencyjnej oraz produkcyjno – usługowej,  a także wspieranie rozwoju przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie PPNT bądź planujących taką działalność.

 

Strefa S2 – Strefa Podwyższonej Aktywności Gospodarczej – ok. 48 ha - zlokalizowana w odległości ok. 5 km od Międzynarodowego Portu Lotniczego "Rzeszów - Jasionka". W tej strefie funkcjonują firmy z branż: chemicznej, tworzyw sztucznych, odlewniczej, elektromaszynowej.

 

Strefa S3 - Preinkubator Akademicki - Służyć ma rozwijaniu przedsiębiorczości studentów, absolwentów oraz kadry naukowej szkół wyższych województwa podkarpackiego. Ofertą Preinkubatora Akademickiego jest pomoc przy podejmowaniu i prowadzeniu przedsięwzięć gospodarczych przez młodych przedsiębiorców - w okresie preinkubacji osoba mająca pomysł na zainicjowanie działalności gospodarczej ma czas i możliwości na działania, które pozwolą na podjęcie decyzji o założeniu firmy w oparciu o szereg racjonalnych przesłanek. W obiekcie o powierzchni 1000 m2 znajdują się 3 hale produkcyjno–usługowe, 8 pomieszczeń produkcyjno–usługowych, 3 pokoje biurowe oraz sala konferencyjna na 50 miejsc, wyposażona w sprzęt multimedialny. 

 

Strefa S1-3 - II etap AEROPOLIS - 48 ha - Położona w pobliżu Międzynarodowego Portu Lotniczego "Rzeszów - Jasionka" oraz istniejącej Strefy S1. Do dyspozycji Inwestorów  jest 25 działek  o powierzchni do ok. 2,7 ha.

 

Kontakt:


Centrum Zarządzania PPN-T
ul. Szopena 51
35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 86-76-206
fax.: +48 17 85-20-611
e-mail:
http://aeropolis.com.pl/

 

Centrum Obsługi Inwestora
ul. Szopena 51
35-959 Rzeszów
tel. +48 17 852-43-76
fax +48 17 852-43-74
e-mail:
http://www.coi.rzeszow.pl/

 


 

Proces selekcji i naboru firm - zgłoszenie inwestora

 

 

Projekty inwestycyjne, planowane do uruchomienia w  Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym AEROPOLIS, spełniające poniższe kryteria, będą traktowane, jako priorytetowe przy podejmowaniu decyzji lokalizacyjnych:

- wysoki poziom innowacyjności, 

- wykorzystanie wysokokwalifikowanych kadr,

- reprezentowanie branż strategicznych z punktu widzenia rozwoju województwa, między innymi: lotniczej, informatycznej, motoryzacyjnej,  elektromaszynowej, biotechnologii oraz chemicznej,

- przestrzeganie zasad ochrony środowiska naturalnego. 

 

Ocena zgodności projektów inwestycyjnych z celami Parku i wymienionymi wyżej kryteriami następować będzie dwuetapowo:

 

1) W pierwszej kolejności projekty inwestycyjne będą oceniane przez Zarząd Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Projekty pozytywnie ocenione przez Zarząd kierowane będą do zaopiniowania przez Radę Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego. Rada, złożona z autorytetów samorządu, nauki i gospodarki województwa podkarpackiego, jest organem opiniodawczo-doradczym Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.


2) Na podstawie opinii Rady PPN-T AEROPOLIS  Zarząd Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. podejmie ostateczną decyzję o zakwalifikowania inwestycji do realizacji na terenie  Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego AEROPOLIS. Decyzja Zarządu umożliwia rozpoczęcie procedury zakupu nieruchomości. Na terenach objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną procedurę przetargową realizować będzie SSE EURO-PARK MIELEC.

 

Podmiot zainteresowany inwestycją w AEROPOLIS wypełnia Zgłoszenie Inwestora. Dokument przedstawiać powinien w sposób rzetelny i kompleksowy informacje o firmie, prowadzonej działalności gospodarczej, a przede wszystkim o planowanej inwestycji. Zgłoszenie inwestora jest podstawą do oceny projektu inwestycyjnego przez Zarząd RARR, a następnie kierowane będzie do zaopiniowania przez Radę PPN-T. Po zakończeniu procesu oceny zainteresowane podmioty będą informowane pisemnie o podjętych decyzjach.

 

Wypełnione Zgłoszenie Inwestora należy dostarczyć do:


Centrum Obsługi Inwestora

ul. Szopena 51

35 - 959 Rzeszów

tel. +48 17 852 43 76

tel./fax +48 17 852 43 74

www.coi.rzeszow.pl

 

 

Copyright © 2011 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito