invest-logo
Menu główne
Wyszukiwarka
 

Kalkulator

Kalkulator Inwestycji

PLN

PLN

PLN

PLN

Zaawansowany kalkulator

Konkurs Grunt na Medal

Szanowni Państwo!

 

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęła się VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na medal”, który powstał z inicjatywy Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych i jest organizowany od 2005 roku wspólnie z Urzędami Marszałkowskimi oraz Centrami Obsługi Inwestora (oficjalnymi partnerami PAIiIZ w regionach). Honorowy patronat nad konkursem sprawują Ministerstwo Rozwoju oraz Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Celem Konkursu jest wybór najlepszych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w poszczególnych województwach oraz promowanie ich wśród inwestorów krajowych i zagranicznych. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Dzięki udziałowi w nim mają Państwo wyjątkową możliwość promocji gminy i pozyskania nowych inwestycji. Najlepsze zgłoszone tereny będą w pierwszej kolejność rekomendowane przez PAIiIZ S.A. inwestorom zagranicznym planującym rozpoczęcie lub rozszerzenie działalności gospodarczej w Polsce. Zwycięzcy konkursu będą też mogli używać logo „Grunt na medal” 2016 na wszystkich materiałach promocyjnych.

 

Dla laureatów konkursu zwycięstwo oznacza zatem promocję terenu inwestycyjnego i większą szansę na przyciągnięcie inwestycji zagranicznych do gminy. Gminy poszerzają również wiedzę  nt. preferencji inwestorów, co przekłada się na lepsze przygotowanie terenów pod przyszłe inwestycje. Finaliści mogą liczyć na większe zainteresowanie inwestorów zgłaszających się do PAIiIZ lub jego regionalnych partnerów – Centrów Obsługi Inwestora.

Efekty z realizacji konkursu:

Dla PAIiIZ:

- uzupełnienie bazy ofert inwestycyjnych PAIiIZ o nowe, atrakcyjne lokalizacje,              

- nawiązanie współpracy z większą liczbą samorządów lokalnych,

- poszerzenie wiedzy nt. działek proponowanych inwestorom.

 

Dla gminy – uczestnika konkursu:

- wartość edukacyjna - poszerzenie wiedzy nt. preferencji inwestorów, co ma przełożenie na lepsze przygotowanie terenów pod przyszłe inwestycje,

- promocja terenów – najciekawsze lokalizacje w pierwszym rzędzie proponowane są inwestorom zagranicznym obsługiwanym przez PAIiIZ i promowane na forum międzynarodowym przez PAIiIZ, Centra Obsługi Inwestora i zarządy województw,

- większa szansa na pozyskanie inwestora zagranicznego.

                        

Dla COI – Partnera PAIiIZ:

- poszerzenie wiedzy o możliwościach inwestycyjnych województwa,

- nawiązanie bliższej współpracy  z samorządami lokalnymi.

 

Dla inwestora zagranicznego:

- szerszy pakiet potencjalnych lokalizacji pod przyszłe inwestycje,

- lepsze dopasowanie lokalizacji do oczekiwań inwestora,

- lepsza obsługa na poziomie regionu.

 

 


 

Zgłoszenia do VII edycji konkursu przyjmujemy do 20 maja 2016 roku. Udział w konkursie jest bezpłatny.

 

Poniżej znajdą Państwo pismo od Pana Marszałka Województwa Podkarpackiego, który zaprasza JST do wzięcia udziału w Konkursie, regulamin Konkursu, wymagania dotyczące zgłaszanych terenów i wszystkie niezbędne załączniki, które należy wypełnić w celu zgłoszenia terenu inwestycyjnego. Jedynie załącznik nr 3, czyli oficjalne zgłoszenie gminy należy przesłać pocztą tradycyjną, pozostałe załączniki prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail pracownika COI: jaugustyn@rarr.rzeszow.pl lub mrzucidlo@rarr.rzeszow.pl. Pocztą tradycyjną przesyłane jest również ewentualne oświadczenie właściciela prywatnego, ale tylko w przypadku zgłoszenia terenu w części lub całości prywatnego (zał. nr 2). Adres dla przesyłki pocztowej:

 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Centrum Obsługi Inwestora

ul. Szopena 51

35-959 Rzeszów

 

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Centrum Obsługi Inwestora: Joanna Augustyn oraz Michał Rzucidło, adresy e-mail: jaugustyn@rarr.rzeszow.pl i mrzucidlo@rarr.rzeszow.pl. Telefon: 17 86 76 260.

 


 

Pliki do pobrania

Pismo Marszałka Województwa Podkarpackiego Pana Władysława Ortyla

Kryteria dotyczące zgłaszanych terenów

Oświadczenie właściciela prywatnego - do wysłania także pocztą tradycyjną tylko w przypadku zgłaszania terenu w całości lub części prywatnego

Formularz zgłoszeniowy - do dosłania także pocztą tradycyjną

Formatka do opisu zgłaszanego terenu

Wzór do opisu gminy zgłaszającej teren/y

Kontakty co Centrów Obsługi Inwestora wg województw - współorganizatorów Konkursu

Założenia prezentacji gminy podczas audytu w przypadku przejścia do kolejnego etapu konkursu

Copyright © 2011 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito