invest-logo
Menu główne
Wyszukiwarka
 

Kalkulator

Kalkulator Inwestycji

PLN

PLN

PLN

PLN

Zaawansowany kalkulator

Konkurs Grunt na Medal

 

 

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęła się VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na medal”, który powstał z inicjatywy Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. i jest organizowany od 2005 roku wspólnie z Urzędami Marszałkowskimi oraz Centrami Obsługi Inwestora (certyfikowanymi partnerami PAIH w regionach). Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

 

Celem Konkursu jest wybór najlepszych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w poszczególnych województwach oraz promowanie ich wśród inwestorów krajowych i zagranicznych. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Dzięki udziałowi w nim mają Państwo wyjątkową możliwość promocji gminy i pozyskania nowych inwestycji. Najlepsze zgłoszone tereny będą w pierwszej kolejność rekomendowane przez PAIH S.A. inwestorom zagranicznym planującym rozpoczęcie lub rozszerzenie działalności gospodarczej w Polsce. Zwycięzcy konkursu będą też mogli używać logo „Grunt na medal” 2018 na wszystkich materiałach promocyjnych. 

 

Dla laureatów konkursu zwycięstwo oznacza zatem promocję terenu inwestycyjnego i większą szansę na przyciągnięcie inwestycji zagranicznych do gminy. Gminy poszerzają również wiedzę  nt. preferencji inwestorów, co przekłada się na lepsze przygotowanie terenów pod przyszłe inwestycje. Finaliści mogą liczyć na większe zainteresowanie inwestorów zgłaszających się do PAIH, jej regionalnych partnerów – Centrów Obsługi Inwestora oraz urzędów marszałkowskich.

 

Efekty z realizacji konkursu:

 

Dla PAIH:

- uzupełnienie bazy ofert inwestycyjnych PAIH o nowe, atrakcyjne lokalizacje,              

- nawiązanie współpracy z większą liczbą samorządów lokalnych,

- poszerzenie wiedzy nt. działek proponowanych inwestorom.

 

Dla gminy – uczestnika konkursu:

- wartość edukacyjna - poszerzenie wiedzy nt. preferencji inwestorów, co ma przełożenie na lepsze przygotowanie terenów pod przyszłe inwestycje,

- promocja terenów – najciekawsze lokalizacje w pierwszym rzędzie proponowane są inwestorom zagranicznym obsługiwanym przez PAIH i promowane na forum międzynarodowym przez PAIH, Centra Obsługi Inwestora i zarządy województw,

- większa szansa na pozyskanie inwestora zagranicznego.

                        

Dla COI – Partnera PAIH:

- poszerzenie wiedzy o możliwościach inwestycyjnych województwa,

- nawiązanie bliższej współpracy  z samorządami lokalnymi.

 

Dla inwestora zagranicznego:

- szerszy pakiet potencjalnych lokalizacji pod przyszłe inwestycje,

- lepsze dopasowanie lokalizacji do oczekiwań inwestora,

- pewność, że inwestuje w miejscu wyróżniającym się i kompleksowo przygotowanym pod działalność produkcyjną,

- lepsza obsługa na poziomie regionu.

 

 


 

Zgłoszenia do VIII edycji konkursu przyjmujemy do 4 czerwca 2018 roku. Udział w konkursie jest bezpłatny.

 

Poniżej znajdą Państwo pismo od Pana Marszałka Województwa Podkarpackiego, który zaprasza JST do wzięcia udziału w Konkursie, regulamin Konkursu, wymagania dotyczące zgłaszanych terenów i wszystkie niezbędne załączniki, które należy wypełnić w celu zgłoszenia terenu inwestycyjnego. Jedynie załącznik nr 3, czyli oficjalne zgłoszenie gminy należy przesłać w formie papierowej, pocztą tradycyjną, pozostałe załączniki prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail pracownika COI: mzychowski@rarr.rzeszow.pl lub mrzucidlo@rarr.rzeszow.pl. Pocztą tradycyjną przesyłane jest również ewentualne oświadczenie właściciela prywatnego, ale tylko w przypadku zgłoszenia terenu w części lub całości prywatnego (zał. nr 2 lub 2a). Adres dla przesyłki pocztowej:

 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Centrum Obsługi Inwestora

ul. Szopena 51

35-959 Rzeszów

 

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Centrum Obsługi Inwestora: Michał Żychowski oraz Michał Rzucidło, adresy e-mail: mzychowski@rarr.rzeszow.pl i mrzucidlo@rarr.rzeszow.pl. Telefon: 17 773 68 53 lub 17 773 68 54.

 


 

Pliki do pobrania

Pismo Marszałka Województwa Podkarpackiego Pana Władysława Ortyla

Wymagane parametru zgłaszanego terenu

Ew. oświadczenie właściciela prywatnego

Ew. oświadczenie właściciela prywatnego / instytucji państwowej

Adresy do wysyłki materiałów

Założenia prezentacji gminy podczas audytu w II etapie

Copyright © 2011 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito