invest-logo
Menu główne
Wyszukiwarka
 

Kalkulator

Kalkulator Inwestycji

PLN

PLN

PLN

PLN

Zaawansowany kalkulator

Oferta inwestycyjna gminy Lubaczów

2016-04-19

Na przestrzeni kilku ostatnich lat, gmina Lubaczów realizuje działania mające na celu stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, a w konsekwencji znalezienie inwestorów. Dlatego też, wspólnie z samorządami partnerskimi, przystąpiono do realizacji projektu „Rozwój przedsiębiorczości poprzez udostępnienie terenów inwestycyjnych miasta Lubaczowa i gminy Lubaczów oraz rekultywację terenów zdegradowanych powiatu jaworowskiego i miasta Nowy Rozdił na Ukrainie”.

W ramach przedsięwzięcia uzbrojono w niezbędną infrastrukturę tereny inwestycyjne, a także przygotowano zaplecze pod działalność handlowo-usługową - tzw. „Targowisko”, które funkcjonuje od 31 marca br.  

 

Ofertę inwestycyjną gminy stanowią więc obszary, położone w miejscowościach Budomierz oraz Krowica Hołodowska, zlokalizowane w pobliżu nowoczesnego, polsko-ukraińskiego przejścia granicznego Budomierz – Hruszew, dającego możliwość wymiany handlowej z Ukrainą. Według obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, tereny te przeznaczone są pod lokalizację zabudowy produkcyjnej, usługowej i handlowej.

Głównym obszarem inwestycyjnym jest działka nr 321/1 o powierzchni 2,04 ha położona w Budomierzu. Istnieje możliwość powiększenia tego terenu o położone w sąsiedztwie działki prywatne o nr 336 i 343 (o łącznej powierzchni 0,81 ha).

Uzupełnieniem oferty gminy Lubaczów są również działki (nr: 1227/3, 1227/8, 1227/9 o łącznej powierzchni 7,77 ha) w Krowicy Hołodowskiej, stanowiące własność Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie.

 

Rozszerzeniem działań mających na celu stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości, jest działalność Biura Obsługi Inwestora, które funkcjonuje w strukturach Urzędu Gminy Lubaczów. Jego głównym zadaniem jest bezpośrednia obsługa inwestorów oraz wsparcie informacyjno–organizacyjne osób i podmiotów gospodarczych zamierzających lokować tutaj swoje inwestycje.

 

W 2016 roku gmina stawia sobie nowy cel – wypromowanie tego obszaru i pozyskiwanie przedsiębiorców chcących zainwestować swój kapitał. Uzupełnieniem działań infrastrukturalnych są więc inicjatywy promocyjno-reklamowe, jak np. współpraca z rzeszowskim Centrum Obsługi Inwestora, wydanie folderu pt.: ”Biznes bez granic” (do ściągnięcia poniżej) oraz utworzenie strony  http://www.inwestor.lubaczow.com.pl/ - prezentujących walory, potencjał i tereny inwestycyjne gminy Lubaczów.

Pliki do pobrania

Biznes bez granic - folder do ściągnięcia

Copyright © 2011 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito