invest-logo
Menu główne
Wyszukiwarka
 

Kalkulator

Kalkulator Inwestycji

PLN

PLN

PLN

PLN

Zaawansowany kalkulator

Konferencja "Park Przemysłowy Lubaczów – Brama na Wschód"

2017-01-27

 

2 marca br. w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie odbędzie się konferencja Park Przemysłowy Lubaczów – Brama na Wschód. Wydarzenie to jest kontynuacją konferencji z grudnia 2015 roku pt. Nowe perspektywy i formy współpracy w ramach przygranicznej polsko-ukraińskiej sieci parków przemysłowych, która poświęcona była informacji i promocji terenów inwestycyjnych przygotowanych w Lubaczowie oraz u partnerów na Ukrainie.

 

W wyniku realizacji projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina w Lubaczowie został przygotowany teren przeznaczony dla działalności wytwórczo-przemysłowej, łącznie 22,68 ha. Wartość wykonanych prac to ponad 4,6 mln zł. Jest to w pełni uzbrojony teren inwestycyjny, dobrze skomunikowany, w oddaleniu od zabudowy mieszkaniowej. 29 grudnia 2016 r. ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów rozszerzające Specjalną Strefę Ekonomiczną Euro-Park Mielec o tereny Parku Przemysłowego w Lubaczowie.

 

Konferencja skierowana jest do:

- przedsiębiorców zainteresowanych inwestowaniem w Lubaczowie i innych obszarach Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec,

- ludzi biznesu z Polski i Ukrainy, pragnących uzyskać aktualną wiedzę na temat możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w obu krajach,

- instytucji otoczenia biznesu, pracujących na rzecz przedsiębiorców,

- samorządów zainteresowanych pozyskiwaniem inwestycji gospodarczych na swoim terenie.

 

Organizatorzy mają nadzieję, że konferencja będzie dla uczestników źródłem aktualnej wiedzy o planach rozwoju gospodarczego Polski, o uwarunkowaniach i możliwościach inwestowania, o perspektywach dla biznesu ukraińskiego w Polsce i polskiego na Ukrainie. Chcą też, aby przedstawiciele biznesu oraz samorządów mogli zapoznać się z procesem tworzenia ofert inwestycyjnych i standardów obsługi inwestorów, zgodnie z wytycznymi instytucji odpowiedzialnych za upowszechnianie ofert i budowanie płaszczyzny kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami i samorządami. Intencją gospodarzy wydarzenia jest też, aby przedsiębiorcy pozyskali wiedzę, jak zdobywać kompletne informacje, niezbędne do planowania i przygotowania inwestycji, o dostępnych ulgach i ułatwieniach. Podczas obrad uczestnicy uzyskają informacje o procesie tworzenia Parku Przemysłowego Lubaczów, osobom zainteresowanym zapewnia się wizytę studyjną w Parku. Ttematyka i osoby prelegentów zostały dobrane w taki sposób, aby konferencja była wydarzeniem ciekawym i pożytecznym. Nadchodzące spotkanie ma być także okazją do indywidualnych spotkań i rozmów z ekspertami, przedstawicielami biznesu i instytucji pracujących na rzecz przedsiębiorców.

 

Szczegółowych informacji o konferencji udziela Pan Paweł Głaz – inspektor ds. obsługi inwestorów UM w Lubaczowie, tel. 16 6328010 w. 42, e-mail:

 

Uwaga! Termin zgłoszeń na konferencję przedłużony do 24 lutego!

 

Więcej informacji na temat Parku Przemysłowego Lubaczów oraz możliwości inwestowania w Lubaczowie można znaleźć na stronie: www.inwestycje.lubaczow.pl Poniżej zamieszczone zostały program konferencji i formularz zgłoszeniowy.

 

Pliki do pobrania

Program konferencji

Formularz zgłoszeniowy (plik MS Word)

Formularz zgłoszeniowy (plik PDF)

Copyright © 2011 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito