invest-logo
Menu główne
Wyszukiwarka
 

Kalkulator

Kalkulator Inwestycji

PLN

PLN

PLN

PLN

Zaawansowany kalkulator

Przetarg na atrakcyjne tereny inwestycyjne w Gminie Lubaczów

2017-11-03
Przetarg na atrakcyjne tereny inwestycyjne w Gminie Lubaczów
 
Przetarg na atrakcyjne tereny inwestycyjne w Gminie Lubaczów
 

                                                                             

Przetarg na atrakcyjne tereny inwestycyjne w Gminie Lubaczów

 

            Wójt Gminy Lubaczów informuje, że dnia 30 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubaczów 37-600 Lubaczów ul. Jasna 1 pokój nr 15 odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubaczów, położonych w miejscowości Budomierz oznaczonych nr ewidencyjnymi działek:

- dz. nr 321/5 o powierzchni  0,56266 ha,  cena wywoławcza wynosi netto 140.552,00 zł, przetarg o godz. 11 00

- dz. nr 321/6 o powierzchni  0,7280 ha, cena wywoławcza wynosi netto 181.581,00 zł, przetarg o godz. 12 00

- dz. nr 321/7 o powierzchni  0,6389 ha, cena wywoławcza wynosi netto 162.835,00 zł, przetarg o godz. 13 00

 

Dla w/w działek Sąd Rejonowy w Lubaczowie powadzi księgę wieczystą Nr PR1L/00042476/9.                         Działki  położone są na terenie objętym obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego p.n. ,, Przejście graniczne Budomierz – Hruszew – I etap’’ zatwierdzony Uchwała rady Gminy Lubaczów Nr XXVI/264/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. Jest to teren oznaczony w tekście planu symbolem ,,3UP’’ przeznaczony pod lokalizację zabudowy usługowej i produkcyjnej, w bliskim sąsiedztwie budynków, budowli i urządzeń przejścia granicznego Budomierz – Hruszew.

 

Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej działki z podaniem jej nr ewidencyjnego do dnia

24.11.2017 r. na konto Urzędu Gminy Lubaczów prowadzone przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie Nr 70 9101 0003 2001 0007 1954 0004 lub w kasie Urzędu Gminy Lubaczów do godz. 1400pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu.

Na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 z 2004 r. z późn. zm.) sprzedaż działek budowlanych objęta jest podatkiem VAT.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń Urzędu, tablicy ogłoszeń w miejscowości Budomierz oraz na stronie internetowej www.lubaczow.com.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce ogłoszenia – nieruchomości.

Szczegółowych informacji dot. przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Lubaczów ul. Jasna 1, 37– 600 Lubaczów – Referat Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa, pok. nr 15, tel. 16 6321684 wew. 25.

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do skorzystania z przedmiotowej oferty.

Szczegóły oraz mapa  oferty w załączonych plikach poniżej.

 

 

Copyright © 2011 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito