invest-logo
Menu główne
Wyszukiwarka
 

Kalkulator

Kalkulator Inwestycji

PLN

PLN

PLN

PLN

Zaawansowany kalkulator

Akcelerator branżowy sektora modowego

2019-04-03

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii informuje, że rozpoczęło rekrutację do projektu Akcelerator Branżowy dla sektora „Moda Polska”, którego pierwsza cześć zaplanowana została na 24-25.04.2019 r. w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii (pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa).

 

Projekt  jest wspólnym przedsięwzięciem PFR S.A. i Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, we współpracy z Grupą PFR.

 

Rekrutacja do Akceleratora „Moda Polska” odbywa się poprzez stronę https://www.startup.pfr.pl/pl/program/akcelerator-branzowy-dla-sektora-moda-polska/.
 

Na stronie zamieszczony został Regulamin projektu, Oświadczenia dot. RODO oraz Deklaracja uczestnictwa, którą wypełnioną i podpisaną należy przesłać na adres:

 

Akcelerator Branżowy skierowany jest do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, które:

  • prowadzą działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • mogą być spółkami notowanymi na giełdzie;
  • posiadają w swoich zasobach dominujący udział kapitału krajowego;
  • koncentrują się głównie na działalności w branży modowej;
  • eksportują lub dopiero planują swoją ekspansję eksportową bądź inwestycyjną na rynki zagraniczne.


Akcelerator obejmuje następujące branże:

- przemysł tekstylno – odzieżowy (także odzież dziana, odzież robocza i okrycia wierzchnie)
- przemysł odzieży skórzanej
- produkcja bielizny i wyrobów pończoszniczych
- produkcja dodatków odzieżowych
- przemysł futrzarski
- produkcja wyrobów kaletniczych i rymarskich
- produkcja obuwia
- produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych (także sztucznych)
- działalność w zakresie specjalistycznego projektowaniaAkcelerator Branżowy będzie składał się z trzech części „Stref”:
1. Strefa Rozwiązań – dwudniowe spotkanie warsztatowe, podczas którego uczestnicy uzyskają praktyczną wiedzę o narzędziach służących rozwojowi eksportu, oferowanych przez Grupę PFR oraz podmioty współpracujące z Akceleratorem (PFR S.A., MPiT, BGK, PAIH, PARP, KUKE, KUKE Finance, PFR TFI, ARP).
2. Strefa Dialogu – nastawiona na kreowanie nowych rozwiązań dla eksportu. To dialog we współpracy z administracją publiczną i ekspertami, prowadzący do zidentyfikowania barier rozwoju w branży oraz odpowiedniego ich zaadresowania w instytucjach publicznych dla bardziej dynamicznego rozwoju całego sektora.
3. Strefa B2B – spotkanie B2B z instytucjami z Grupy PFR, mające na celu indywidualny dobór narzędzi wsparcia eksportu do potrzeb firmy, bez konieczności samodzielnego organizowania konsultacji z wszystkimi podmiotami Grupy PFR.

 

Uczestnictwo jest bezpłatne; nie zwracane są jedynie koszty dojazdu, noclegu i wyżywienia.

 

W opinii pomysłodawców i organizatorów, uczestnictwo w tym przedsięwzięciu jest znakomitą forma poznania narzędzi wsparcia eksportu i ekspansji inwestycyjnej , możliwością nawiązania osobistych kontaktów z osobami w instytucjach PFR i administracji publicznej zajmującymi się wsparciem współpracy z zagranicą oraz znakomitą szansą uzyskania zindywidualizowanej oferty dla swojej firmy.

 

W razie pytań prosimy o kontakt do Pana Dariusza Latoszka (tel. 22 262 92 98, e-mail: ) lub do Pani Patrycji Gaik - Kaczmarek (tel. 539 947 986, e - mail: )

Copyright © 2011 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito