invest-logo
Menu główne
Wyszukiwarka
 

Kalkulator

Kalkulator Inwestycji

PLN

PLN

PLN

PLN

Zaawansowany kalkulator

Partnerzy i klienci

Centrum Obsługi Inwestora działa w strukturze Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., przy wsparciu samorządu województwa podkarpackiego oraz Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych
Partnerzy


Władze samorządu województwa odpowiadają za realizację strategicznych założeń polityki gospodarczej regionu. Poprzez swoje kompetencje są cennym źródłem informacji o regionie, przedsięwzięciach prowadzonych wspólnie z partnerami zagranicznymi, porozumieniach międzyregionalnych oraz ofertach inwestycyjnych województwa. Patronują misjom gospodarczym, a także wskazują możliwości uzyskania pomocy w rozpoczęciu działalności inwestycyjnej.

www.podkarpackie.pl

 

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w Warszawie to instytucja rządowa, której głównym celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego Polski poprzez zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

www.paiz.gov.pl

 

15 wrześnie 2004 roku podpisana została umowa pomiędzy Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Samorządem województwa podkarpackiego i Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

Na podstawie umowy Centrum Obsługi Inwestora jest oficjalnym partnerem PAIiIZ w województwie podkarpackim.

Do najważniejszych zadań Centrum Obsługi Inwestora należy:

 • Tworzenie i aktualizowanie ofert inwestycyjnych typu greenfield i brownfield (hale i budynki).
 • Gromadzenie danych statystycznych o województwie.
 • Wspólna z PAIiIZ obsługi inwestorów zagranicznych, zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej na terenie województwa lub ich obsługi w imieniu PAIiIZ.

Klienci


Odbiorcą usług oferowanych przez COI są podmioty zainteresowane rynkiem inwestycji w województwie podkarpackim. Do współpracy zapraszamy w szczególności:

 • Inwestorów krajowych i zagranicznych - COI dysponuje opisem procedur procesu inwestycyjnego oraz udziela informacji na temat aktualnego stanu inwestycji w regionie.
 • Lokalne samorządy i przedsiębiorstwa - COI adresuje bogaty pakiet usług do gmin gotowych przyjąć nowe inwestycje na swoim terenie oraz firm poszukujących nowych technologii.
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa działające na terenie województwa podkarpackiego, które poszukują lokalizacji dla rozwoju swojego biznesu oraz doradztwa ekspertów z dziedzin: biznesplanowania, wzornictwa przemysłowego oraz doradztwa patentowego.

Kamienie milowe


 • 2000-2001 - realizacja projektu Phare Partnership (98-5119) „Utworzenie Regionalnego Centrum Inwestycyjnego w regionie Małopolski Wschodniej” w ramach którego, przeszkolono pracowników, wyposażono biura oraz przygotowano dokumenty programowe Centrum.
 • 15 luty 2001 utworzenie Centrum Obsługi Inwestora - nowej komórki organizacyjnej w strukturach RARR S.A..
 • 29 maj 2001 podpisanie listu intencyjnego o współpracy z Polską Agencją Inwestycji Zagranicznych.
 • 15 września 2004 podpisana została umowa pomiędzy Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Samorządem Województwa Podkarpackiego i Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. Na podstawie umowy Centrum Obsługi Inwestora jest oficjalnym partnerem PAIiIZ w województwie podkarpackim.
 • 2005-2006 realizacja projektu „Pomoc doradczo-szkoleniowa dla Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy utworzeniu Regionalnego Centrum Obsługi Inwestora w województwie śląskim”.
 • 2006-2007 - realizacja projektu „Wspomaganie zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo – Technologicznym”.
Copyright © 2011 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito