invest-logo
Menu główne
Wyszukiwarka
 

Kalkulator

Kalkulator Inwestycji

PLN

PLN

PLN

PLN

Zaawansowany kalkulator

Finlandia

Informacje ogólne

Flaga Finlandii
Finlandia państwo w północnej części Europy, u nasady półwyspu Skandynawskiego, nad zatokami Botnicką i Fińską. Do Finlandii należy ok. 6,5 tys., w większości drobnych wysepek, z których większość skupiona jest u południowo-zachodnich wybrzeży.
  • Powierzchnia: 337 030 km2;
  • Ludność: 5,2 mln mieszkańców (2005);
  • Średnia gęstość zaludnienia: 15,4 osób/km2;
  • Stolica: Helsinki;
  • Większe miasta: Tampere, Espoo, Turku Vantaa, Oulu, Lahti, Pori, Kuopio, Jyvasky, Kotka;
  • Podział administracyjny: 6 prowincji – Aland, Etelä-Suomi, Itä-Suomi, Länsi-Suomi, Lapi i Oulu;
  • Język urzędowy: fiński i szwedzki;
  • Waluta: euro.
 

Położenie i klimat

Finlandia (po fińsku Suomi) leży w północnej Europie.  Na północy graniczy ze Szwecją i  Norwegią, a na wschodzie z Rosją. Od Estonii oddzielona jest Zatoką Fińską. Powierzchnia Finlandii wynosi 338 145 km2, co stawia kraj na siódmej pozycji w Europie. W najszerszym   miejscu Finlandia mierzy 540 km, a w najdłuższym 1 160 km. Lasy zajmują 69 % powierzchni, a jeziora 10 %. W Finlandii jest 187 888 jezior i 179 584 wysp. Za kołem podbiegunowym leży 25 % powierzchni kraju.

Stolicą Finlandii są Helsinki, które liczą 560 000 mieszkańców. Helsinki z sąsiednimi  miastami Espoo (221 000 mieszkańców), Vantaa (182 000), Kauniainen (8 500) tworzą metropolię zamieszkiwaną przez prawie jedną szóstą ogółu ludności kraju. Inne większe  miasta to Tampere (199 000 mieszkańców), Turku (174 000) i Oulu (124 000). Około 67 % Finów zamieszkuje obecnie obszary miejskie, a 33 % tereny wiejskie. Dwie trzecie Finów zamieszkuje w południowej Finlandii, tj. na południe od Tampere.

Klimat kontynentalny charakteryzuje duże zróżnicowanie. Lato jest na ogół ciepłe, a zima  mroźna. Średnia temperatura lipca w Helsinkach wynosi 22 Co, a lutego - 4 Co. Na obszarze leżącym za kołem podbiegunowym rozpoczyna się w końcu grudnia okres nieprzerwanych ciemności, noc polarna nazywana po fińsku kaamos i  trwająca na wysuniętych najbardziej na  północ terenach trwa 51 dni. W okresie przesilenia letniego w północnej Finlandii słońce pozostaje 51 nad horyzontem całą dobę. Najdłuższy dzień lata trwa ponad dwa miesiące.
 

Ludność

Finlandię zamieszkuje 5 200 000 mieszkańców przy średniej gęstości zaludnienia 17 osób/km2  (122 osoby/km2  na południu, 2 osoby/km2 na północy). W 2003 roku w Finlandii mieszkało  na stałe 107 100 cudzoziemców czyli ok. 1,8 % ogółu ludności. Największe skupiska tworzą Rosjanie (26 100),  Estończycy  (12 900) i Szwedzi (8 200).

W Finlandii obowiązują dwa języki urzędowe - fiński i szwedzki. Szwedzki jest uznawany za język ojczysty przez  5,4 % Finów. Lapońskim językiem saami mówi 1 700 osób mieszkających w fińskiej Laponii. Język fiński należy do ugrofińskiej grupy językowej. Najbliższym pokrewnym mu jest język estoński, nieco dalszym węgierski. W kontaktach biznesowych powszechnie używa się angielskiego.

Przeciętna długość życia kobiet wynosi 82 lata, zaś mężczyzn 75 lat. Finlandię zamieszkuje około 1,4 miliona rodzin. Przeciętna liczba dzieci wynosi 1,8.

W Finlandii od 1923 roku istnieje pełna wolność wyznania. Najbardziej powszechny jest ewangelicki kościół luterański: 85 % ludności otrzymało chrzest jako luteranie, podczas gdy 1 % należy do fińskiego kościoła prawosławnego. Ok. 8 000 osób należy do kościoła katolickiego. Dosyć liczną grupę stanowią ateiści, ponad 13 % ludności.

W Finlandii zamieszkuje około 2000 osób pochodzenia polskiego, w tym około 700 posiada polskie obywatelstwo.
 

System polityczny

Finlandia jest republiką parlamentarną. Funkcję głowy państwa sprawuje prezydent wybierany w wyborach powszechnych na sześcioletnią kadencję. Od 2000 roku prezydentem jest Tarja Halonen z Partii Socjaldemokratycznej, która wcześniej zajmowała stanowisko ministra spraw zagranicznych. Nowa, obowiązująca od 1.3.2000 r. konstytucja Finlandii, zmniejszyła uprawnienia prezydenta związane z formowaniem rządu. Prezydent zachował jednak dużą władzę decyzyjną w polityce zagranicznej, którą prowadzi we współdziałaniu z rządem.

Władza ustawodawcza leży w rękach jednoizbowego parlamentu (po fińsku eduskunta), składającego się z 200 posłów wybieranych w wyborach powszechnych odbywających się co cztery lata. W wyborach w 2003 roku Partia Centrum  uzyskała 55 mandatów parlamentarnych, partia Socjaldemokratyczna (SDP)  - 53 mandatów, konserwatywna Narodowa Partia Koalicyjna Kokoomus - 40, Sojusz Lewicy (Vasemmistoliitto) - 19, Zieloni (Vihreät)  - 14, Szwedzka Partia Ludowa  (Ruotsalainen kansanpuolue RKP) - 8,  Partia Chrześcijańsko-Demokratyczna  (Kristillisdemokraatit KD) - 7, Prawdziwi Finowie (Perussuomalaiset) - 3 i prowincja Ahvenanmaa  - 1 mandat. 

Obecny  rząd, sprawujący władzę od 24.6.2004 roku tworzą partia Centrum, Partia Socjaldemokratyczna SDP i  Szwedzka Partia Ludowa.  Premierem jest Matti Vanhanen,  przywódca partii Centrum.
 

Podział administracyjny

Pod względem administracyjnym Finlandia podzielona jest na 448 gmin (kunta) tworzących 19 regionów (maakunta) oraz na 6 prowincji (lääni). Gminy, najmniejsze jednostki samorządowe,  tworzą płaszczyznę administracji lokalnej razem z regionami. Najwyższą władzą gminy jest rada wybierana co cztery lata w wyborach powszechnych i proporcjonalnych. Rada wybiera zarząd, kt óry sprawuje władzę wykonawczą. Następne wybory komunalne odbędą się 24.10. 2004. Najwyższą władzą regionu jest rada regionalna wybierana co cztery lata przez gminy. Rady regionalne są statutowo odpowiedzialne za rozwój i planowanie w swoim region

W porozumieniu z organami administracji państwowej oraz lokalnymi organizacjami przygotowują programy i nadzorują ich wykonanie. Na czele regionu stoi marszałek (maakuntajohtaja).  Regionem wydzielonym są Wyspy Alandzkie (Ahvenanmaa), które posiadają odrębny status i rozległe uprawnienia samorządowe.

Prowincje stanowią szczebel państwowej administracji regionalnej. Na czele prowincji stoją  gubernatorzy (maaherra) powoływani przez prezydenta. Po reformie państwowej administracji regionalnej w 1997 roku Finlandia została podzielona na następujące prowincje: Południowej Finlandii (Etelä-Suomen lääni), Finlandii Zachodniej (Länsi-Suomen lääni), Wschodniej Finlandii (ltä-Suomen lääni),  Oulu (Oulun lääni),i Laponii (Lapin lääni) i Ahvenmaa. 

Więcej informacji o administracji regionalnej i lokalnej Finlandii pod adresem Rad  Regionalnych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i  Związku Gmin Fińskich.
 

Zasoby naturalne

Lasy stanowią zielone złoto Finlandii. Dostarczające surowców dla dobrze rozwiniętego w Finlandii przemysłu celulozowo-papierniczego i drzewnego lasy mają istotne znaczenie gospodarcze.

Finlandia posiada złoża surowców naturalnych, które stały  podstawą rozwoju krajowego przemysłu wydobywczego i metalowego. Finlandia posiada złoża miedzi, cynku, siarki, żelaza, ołowiu, niklu i wanadinu, które obecnie nie odgrywają dużej roli w gospodarce. W  miejscowości Kemi znajduje się znacząca w skali europejskiej kopalnia chromu. Istotne stały się zasoby pigmentów mineralnych takich jak  talk, kaolin, biel tytanowa i węglany używane w produkcji papieru. W miejscowości Orivesi mieści się kopalnia złota i planuje się uruchomienie kolejnej kopalni w Laponii w Kittilä. W wschodniej Finlandii zostały niedawno odkryte złoża diamentów, które na razie nie są eksploatowane. Ważne znaczenie dla przemysłu budowlanego mają apatyt, wolastonit, wapień, skaleń, kwarc, granit i piasek. W północnej Finlandii odkryto bardzo bogate zasoby platynowców, m.in. platyny i palladu,  mających status surowców strategicznych. Geologicznie obszar Finlandii należy do najstarszej  części Europy. Skały pochodzące z ery archaiku, głównie granity, gnejsy i łupki pokrywają prawie całą powierzchnię kraju.
 

Informacje praktyczne

    W Finlandii istnieje różnica czasu + 1 godzina w stosunku do Polski czyli + 2 godziny w odniesieniu do czasu GMT. Czas letni obowiązuje od ostatniej niedzieli marca do ostatniej niedzieli października. W marcu wskazówki zegara przesuwa się o godzinę do przodu i różnica w odniesieniu do czasu GMT jest + 3 godziny.


Godziny otwarcia

Biura i urzędy otwarte są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Banki są otwarte w godzinach 9.15 - 16.15. Sklepy spożywcze otwarte są od 9 do 20(21) od poniedziałku do piątku oraz w soboty od 9 do 18. Domy towarowe otwarte są w godzinach 9 – 21 od poniedziałku do piątku oraz w soboty w godzinach 9 – 18. Sklepy w tunelu dworca kolejowego w Helsinkach są otwarte codziennie do 22. Sklepy spożywcze o powierzchni do 400 m2 mogą prowadzić działalność handlową również w niedziele od godziny 12. Domy towarowe są zwykle czynne w niedziele 12 – 18(21) w okresie przedświątecznym i okresie letnim w Helsinkach.


Święta i dni wolne

1.1. Nowy Rok, 6.1 Trzech Króli, Wielki Piątek i Poniedziałek Wielkanocny - święta ruchome, 1.5. Święto Pracy, Wniebowstąpienie - święto ruchome, Zielone Świątki - święto ruchome, Wigilia i Dzień Świętojański – piątek i sobota między 19 i 26 czerwca, Wszystkich Świętych – obchodzi się w sobotę następującą po 1.11, 6.12 Dzień Niepodległości, 24.12 Wigilia, 25-26.12 Boże Narodzenie.
Lipiec jest podstawowym okresem, w którym wykorzystywane są urlopy letnie.


Przyjazd do Finlandii

Helsinki mają 2 codzienne bezpośrednie połączenie lotnicze z Warszawą. Trasę obsługują LOT i Finnair.
Najtańsza trasa drogowa do Finlandii to Via Baltica wiodąca z Warszawy przez republiki bałtyckie do Tallina i dalej promem do Helsinek. Odległość między Tallinem i Helsinkami wynosi około 80 kilometrów. Istnieją częste połączenia promem (ok. 4 godziny), katamaranem (ok. 2 godziny), wodolotem (ok. 1 godzina). Rezerwacje: Viking Line tel + 358 (0)9 123 577 fax 175 551 Mannerheimintie 14, 00100 Helsinki www.vikingline.fi Przedstawiciel w Polsce: Polferries Ul. Portowa 41 78-100 Kolobrzeg Tel (094) 3545325 Fax: (094) 3544985 E-mail: info@polferries.com. Rezerwacje: Tallink tel + 358 (0)9 228311 fax: 649808, email: tallink@tallink.fi www.tallink.fi
Rezerwacje: Nordic Jet Line tel + 358 (0)9 681770 fax 68177111 Kanavaterminaali K5 00160 Helsinki e-mail: booking@njl.fi www.njl.fi. Cena biletu w jedną jednąjjjedną stronę ok. 25 EUR od osoby. Mniej więcej tyle samo się płaci za przewóz samochodu.


Dokumenty

Obywatel Polski przyjeżdżający do Finlandii powinien posiadać ważny paszport albo dowód osobisty. Obywatel Polski może przebywać na terytorium Finlandii do 3 miesięcy bez jakichkolwiek wiz lub pozwoleń. Jedyny wyjątek dotyczy osób pragnących podjąć pracę w Finlandii - istnieje obowiązek uprzedniego uzyskania zezwolenia na pracę i pobyt, który będzie obowiązywał co najmniej do 30 kwietnia 2006 roku.
Osoby, które pragną przebywać w Finlandii dłużej niż 3 miesiące są zobowiązane do wystąpienia o zgodę na pobyt czasowy (temporary resident permit).  O zezwolenie występuje się na posterunku policji w miejscowości zamierzonego pobytu.  Policja przesyła dokumenty do Urzędu ds. Cudzoziemców, który podejmuje decyzję i wydaje stosowne zezwolenia.
W Finlandii nie ma obowiązku meldunkowego dla cudzoziemców przybywających na pobyt trwający do 3 miesięcy.  Dłuższy pobyt wymaga otrzymania zgody na pobyt czasowy, a po jej otrzymaniu istnieje obowiązek rejestracji zmiany miejsca pobytu, której dokonuje się w biurze meldunkowym w miejscowości nowego pobytu.
Napiwki 
W Finlandii napiwki nie są wymagane. Obsługa w restauracjach i hotelach jest wliczona w cenę. Opłata za szatnię wynosi zwykle 1 EUR.


Palenie tytoniu

W Finlandii palenie tytoniu jest zabronione np. w obiektach użyteczności publicznej, środkach transportu, biurach. Wszędzie są wyznaczone pomieszczenia dla palaczy.


Poczta

Poczta jest otwarta od poniedziałku do piątku 9 – 17. W niektórych kioskach poczta działa przez cały czas otwarcia kiosku. Znaczek na kartkę pocztową do Polski poniżej 20 g – 0,65 euro, list od 20 do 50 g – 0,65 euro. Skrzynki pocztowe są żółte. Znaczki można kupić na poczcie, w kioskach, na dworcach itp.


Restauracje

Posiłki są na ogół rozłożone w następujących godzinach: śniadanie 7 – 10, lunch 11 – 14, kolacja 19 – do późnego wieczora. Ciepłe dania są podawane jednak przez cały czas otwarcia restauracji. Pracownikom przysługuje przerwa obiadowa i wszystkie większe zakłady pracy maja własną stołówkę. Cena zwykłego lunchu w restauracji wynosi ok. 9 euro.


Podróżowanie w Finlandii

  • VR Koleje Państwowe Rezerwacje i informacje tel. + 358 (0)307 20900, ruch międzynarodowy + (0)307 23703 www.vr.fi Przykładowe ceny biletów, w jedną stronę: Helsinki – Turku 160 km – 23 EUR, Helsinki – Rovaniemi 900 km - 70 EUR.
  • Bilety autobusowe się kupuje na dworcach autobusowych, w biurach podróży i w autobusach. Rezerwacja Helsinki tel + 358 (0)200 4010. Przykładowe ceny biletów: Helsinki – Turku 160 km – 21 EUR, Helsinki – Lahti 100 km 17 EUR.Zakwaterowanie

Rezerwacja hoteli w Helsinkach Hotel Booking Centre, tel. + 358 (0)9 22881400
Cena pokoju jednoosobowego w Helsinkach, I kategoria 120-200 euro, w weekendy 85-150 euro. Klasa turystyczna 90-120 EUR, w weekendy około 70 euro. W wielu dużych i mniejszych miastach są do wynajęcia umeblowane mieszkania o wysokim standardzie. Ceny i warunki wynajmu są zróżnicowane.


Samochodem po Finlandii

W prywatnych samochodach osobowych i taksówkach obowiązuje zapinanie pasów bezpieczeństwa na przednich i tylnych siedzeniach. Prowadzenie samochodu przy ilości alkoholu we krwi przekraczającej 0,5 ‰ jest zabronione, a gdy ilość alkoholu przekracza 1,2 ‰ jest to uważane za przestępstwo. Od 1.12.1999 również w pojazdach z rejestracją zagraniczną obowiązkowa jest wymiana opon letnich na zimowe w okresie od 1. grudnia do ostatniego dnia lutego. Zgodnie z przepisami bieżniki opon zimowych muszą mieć głębokość min. 3 mm. Na obszarze zabudowanym obowiązuje ograniczenie prędkości 40-60/h km, poza takim obszarem 80-100 km/h, na autostradach latem 120 km/h, a zimą 100 km/h. W Finlandii nie ma opłat za jazdę autostradą. Pojazdy muszą mieć zapalone światła mijania przez cały rok i niezależnie od warunków pogodowych.

W Finlandii stosuje się wyłącznie benzynę bezołowiową. Cena benzyny 98-oktanowej około 1,2 euro  za litr, a oleju napędowego 0,80 euro za litr.
Copyright © 2011 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito