invest-logo
Menu główne
Wyszukiwarka
 

Kalkulator

Kalkulator Inwestycji

PLN

PLN

PLN

PLN

Zaawansowany kalkulator

Litwa

Informacje ogólne

Flaga Litwy

Litwa państwo położone w Europie Wschodniej, na południowo-wschodnim wybrzeżu Morza Bałtyckiego.


  • Powierzchnia: 65,2 tys. km2;
  • Stolica: Wilno;
  • Większe miasta: Kowno, Kłajpeda, Szawle, Poniewież;
  • Język urzędowy: litewski;
  • Ludność: 3,6 mln (2005);
  • Średnia gęstość zaludnienia: 56 osób/km2;
  • Jednostka monetarna: 1 lit = 100 centów;
  • Warunki naturalne: Wybrzeże morskie jest przeważnie niskie i wyrównane, wnętrze kraju zaś nizinne z licznymi formami polodowcowymi. Na południowym wschodzie rozciąga się Pojezierze Litewskie, a na północnym zachodzie Pojezierze Żmudzkie, między nimi leży rozległa i bagnista Nizina Środkowolitewska, którą przecinają liczne rzeki. Największa rzeka - Niemen.
  • Klimat: Umiarkowanie morski, o wzrastających ku wschodowi cechach kontynentalnych. Naturalną roślinność tworzą lasy mieszane, zajmujące ok. 25% powierzchni kraju oraz łąki i bagna.
 
Ustrój polityczny

Obowiązuje konstytucja z 1992. Republika wielopartyjna z jednoizbowym parlamentem - Sejmem (Seimas) liczącym 141 miejsc. 71 członków parlamentu wyłanianych jest w wyborach bezpośrednich, natomiast 70 pochodzi z list partyjnych; kadencja trwa 4 lata. Na czele państwa stoi prezydent wyłaniany w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję.
 
Gospodarka

Litwa po uzyskaniu niepodległości znajdowała się w okresie trudności gospodarczych, spowodowanych zmianą systemu zarządzania. Rolnictwo wyspecjalizowało się w produkcji mleka i mięsa. Na osuszonych bagnach uprawia się zboża i warzywa.

Lasy dostarczają surowca dla przemysłu drzewnego i papierniczego. Głównym bogactwem są: torf i surowce budowlane, drewno, niewielkie ilości ropy naftowej. Rozwinięty przemysł elektrotechniczny i elektryczny bazujący na importowanych surowcach. Dochód narodowy 12 500 USD na 1 mieszkańca (2004). Struktura zatrudnienia: usługi - 50%, przemysł - 30%, rolnictwo - 20%. Inflacja: 1,1% (2004).
 
Handel zagraniczny

Eksportuje się głównie maszyny, gaz, ropę, artykuły żywnościowe, natomiast importuje się maszyny, artykuły przemysłu lekkiego, artykuły żywnościowe. Największymi partnerami handlowymi są: Szwajcaria, Rosja, Włochy, Niemcy, Ukraina, Łotwa. Obroty z zagranicą w 2004 wyniosły – eksport: 8,88 mld USD, import 11,02 mld USD.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito