invest-logo
Menu główne
Wyszukiwarka
 

Kalkulator

Kalkulator Inwestycji

PLN

PLN

PLN

PLN

Zaawansowany kalkulator

Niemcy

Informacje ogólne

Flaga Niemiec

Niemcy państwo położone w Europie Środkowej, nad Morzem Bałtyckim i Północnym.


  • Powierzchnia: 357 tys. km2;
  • Ludność: 82,4 mln (2005), drugie pod względem liczby mieszkańców państwo Europy;
  • Średnia gęstość zaludnienia: 230 osób/km2;
  • Większe miasta: Hamburg, Monachium, Kolonia, Essen, Frankfurt, Dortmund, Düsseldorf, Stuttgart;
  • Język urzędowy: niemiecki;
  • Waluta: euro.
 
Warunki naturalne

Na terenie Niemiec można wydzielić cztery jednostki fizyczno-geograficzne układające się równoleżnikowo: Nizinę Niemiecką, Średniogórze Niemieckie, Wyżynę Szwabsko-Bawarską (przedgórze alpejskie) oraz Alpy. Równiny północnych Niemiec są częścią Niżu Środkowoeuropejskiego, na którym lodowiec pozostawił pasma wzgórz morenowych i liczne jeziora, szczególnie widoczne na Pojezierzu Meklemburskim w północno-wschodniej części kraju.
 
Na południu Wyżyna Bawarska podnosi się ku północnym stokom Alp. Przy granicy ze Szwajcarią leży największe jezioro kraju - Jezioro Bodeńskie, z którego wypływa rzeka Ren, najdłuższa zaś rzeka Europy - Dunaj (część w Niemczech) wypływa z gór Schwarzwald. Lasy (bukowo-brzozowe, sosnowo-dębowe, jodłowe) pokrywają ok. 30% powierzchni kraju. Liczne parki narodowe i rezerwaty.
 
Klimat

Umiarkowany, łagodny, pozostający pod wpływem Oceanu Atlantyckiego, zimy łagodne z częstymi odwilżami, lata ciepłe. Średnia temperatura powietrza i średnie opady dla stolicy kraju wynoszą: w styczniu -0,5°C i 34 mm, w lipcu 17,4°C i 21 mm.
 
Ustrój polityczny

Wielopartyjna republika związkowa z dwuizbowym parlamentem - Bundestag, w którym zasiada 598 posłów (plus tzw. mandaty nadwyżkowe), wybieranych co cztery lata w systemie mieszanym (połowa składu według systemu proporcjonalnego, druga połowa według ordynacji większościowej) i Rada Federalna Niemiec (Bundesrat) grupuje 69 przedstawicieli landów, delegowanych w ilości proporcjonalnej do liczby mieszkańców; jej kadencja trwa 4 lata.

Głową państwa jest prezydent wybierany przez Zgromadzenie Narodowe na pięcioletnią kadencję (możliwość jednej reelekcji). Posiada on głównie uprawnienia reprezentacyjne, powołuje członków korpusu dyplomatycznego.
Władze wykonawczą sprawuje rząd federalny z kanclerzem na czele. Kanclerz wybierany przez Bundestag ustala wytyczne polityki rządu oraz reprezentuje państwo na zewnątrz.
 
Gospodarka

Gospodarka Niemiec jest jedną z wiodących na świecie. Położenie geograficzne kraju w centrum europejskiego obszaru gospodarczego, doskonała infrastruktura i przestrzenna bliskość z krajami Europy Środkowo-Wschodniej stwarzają niemieckim podmiotom gospodarczym dostęp do dużego i chłonnego rynku. Po okresie zjednoczenia Niemiec nastąpił proces daleko idącej restrukturyzacji gospodarki wschodnioniemieckiej.

Dochód narodowy 28 700 USD na 1 mieszkańca (2004). Inflacja: 1,6% (2004). Struktura zatrudnienia: usługi - 63,8%, przemysł - 33,4%, rolnictwo - 2,8%.
 
Handel zagraniczny

Eksportuje się głównie wyroby gotowe, towary przetworzone, artykuły żywnościowe, natomiast importuje się wyroby gotowe, towary przetworzone, artykuły żywnościowe. Głównymi partnerami handlowymi są: Francja, Stany Zjednoczone,Wielka Brytania, Włochy i Holandia. Obroty z zagranicą w 2004 – eksport: 893,3 mld USD, import: 716,7 mld USD.
 
Przemysł

Niemcy zajmują pierwsze miejsce w Europie pod względem wielkości produkcji przemysłowej. Wydobywa się węgiel kamienny i brunatny (Zagłębia: Ruhry, Saary, Dolnoreńskie, Saskie, Łużyckie), ropę naftową i gaz ziemny (Dolna Saksonia, nad rzeką Ems), rudy cynku i ołowiu, sole potasowe, sól kamienną. Rozwinięty przemysł chemiczny, maszynowy, stoczniowy, optyczny (zakłady Zeiss w Jenie, Pentacon w Dreźnie), włókienniczy, elektroniczny, hutnictwo metali oraz przemysł samochodowy (zakłady Volkswagena, Opla, Forda, Mercedesa Porsche).
 
Rolnictwo

Ponad 1/3 powierzchni Niemiec zajęta jest pod uprawę głównie zbóż, ziemniaków, buraków cukrowych, roślin oleistych, pastewnych, warzyw oraz chmielu, z którego wytwarza się ponad 5000 gatunków piwa. W dolinach Renu i Mozeli uprawia się winorośl. Wysoki poziom osiągnięto w hodowli bydła i trzody chlewnej. Liczne kanały śródlądowe, m.in. Dortmund-Ems (265 km), Śródlądowy (259 km), Men-Dunaj (173 km), Kiloński (99 km). Największe porty morskie: Hamburg, Wilhelmshaven, Brema, Lubeka, Rostock, oraz rzeczne: Duisburg, Hamburg, Mannheim, Ludwigshafen, Kolonia.
Copyright © 2011 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito