invest-logo
Menu główne
Wyszukiwarka
 

Kalkulator

Kalkulator Inwestycji

PLN

PLN

PLN

PLN

Zaawansowany kalkulator

Inne ośrodki kształcenia kadr

Indeks studencki

Co, obok technologii i najnowocześniejszej bazy produkcyjnej, jest kluczowym czynnikiem decydującym o inwestowaniu?

Odpowiedzią jest wysoko wykwalifikowana kadra. To, co przyciąga inwestycje do naszego regionu, to właśnie dostęp do specjalistów reprezentujących różne branże. Podstawą jest nie tylko zapewnienie kadry w momencie realizacji inwestycji, ale również zagwarantowanie, że specjalistów nie zabraknie również w przyszłości.  


Co zrobić, aby zachęcić młodych ludzi do wybierania kierunków inżynieryjnych, wciąż tak mało popularnych, a równocześnie tak potrzebnych w naszym regionie?


Odpowiedzią na stałe zapotrzebowanie specjalistów w dziedzinach inżynieryjnych są programy kształcenia kadr. Zaczynają się one już we wczesnych latach edukacji dzieci:

 • dla dzieci w wieku przedszkolnym – tzw. centra edukacji interaktywnej (eksperymentatoria)
 • dla dzieci ze szkół podstawowych – tzw. Uniwersytet Dziecięcy – „studia” dla dzieci w wieku 7- 12 lat z obszaru fizyki uniwersyteckiej,
 • dla młodzieży gimnazjalnej – projekt „Odlotowa fizyka”: konspekt 2 – godzinnej lekcji z obszaru fizyki, opracowany wspólnymi siłami przez absolwentów Politechniki Rzeszowskiej i Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz inżynierów z WSK „PZL – Rzeszów”;
 • dla młodzieży szkół średnich technicznych – Centrum Kształcenia Operatorów CEKSO.

Dzięki takim programom nauczania, młodzież już od najmłodszych lat zaczyna łapać „bakcyla” technicznego, co owocuje w przyszłości wybieraniem studiów inżynierskich, a nie wciąż bardzo popularnych – humanistycznych. Dzięki takiemu ulepszaniu programu nauczania, jest duża szansa, że wzrośnie liczba inżynierów, którzy są niezbędni do rozwoju przemysłu high – tech. Właśnie o takiego typu programy pytają inwestorzy, chcący mieć gwarancję stałego napływu wykwalifikowanej siły roboczej.

 


 

 

Laboratoria istniejące


Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego jest pozawydziałową jednostką podlegającą Politechnice Rzeszowskiej, mieszczącą się na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa. Zostało powołane 1 października 2005 roku, natomiast uroczyste otwarcie nastąpiło 19 września 2007 r.

 

W Laboratorium realizowane są prace naukowo - badawcze przez zespoły pracowników naukowych uczelni zrzeszonych w Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET "Dolina Lotnicza" i Centrum Zaawansowanych Technologii i Materiałów CAMAT, WSK "PZL-Rzeszów" S.A. oraz kadrę inżynieryjno-techniczną zakładów przemysłowych Doliny Lotniczej w zakresie wysoko zaawansowanych technologii.


Laboratorium odpowiada również za inne prace badawczo – rozwojowe, jak chociażby kursy szkoleniowe i seminaria naukowe dla przemysłu. Zajmuje się promocją i rozpowszechnianiem osiągnięć nauki i techniki w zakresie nowych technologii materiałowych i ich wprowadzaniem w przedsiębiorstwach sektora lotniczego. Laboratorium współpracuje ze specjalistycznymi przedsiębiorstwami „Doliny Lotniczej” przy ustalaniu warunków wytwarzania na najwyższym poziomie. Współpraca pozwala zapoznawać się z technologiami high – tech studentom, inżynierom praktykom i doktorantom oraz wdrożyć je do przemysłu.Kontakt:
Politechnika Rzeszowska
al. Powstańców Warszawy 12,

35-959 Rzeszów
Tel.: (17) 854 47 91

fax: 17 854 48 32

e-mail: jansien@prz.edu.pl 
http://labmat.prz.edu.pl/

 


 

 
Centrum Kształcenia Operatorów CEKSO
Centrum Kształcenia Operatorów CEKSO
Centrum Kształcenia Operatorów CEKSO jest to porozumienie zawiązane w 2005 roku przez Stowarzyszenie „Dolina Lotnicza” oraz szkoły z pięciu miast województwa. Program ten ma na celu zwiększenie dostępności operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie oraz innych zawodów związanych z przemysłem lotniczym.

CEKSO zrzesza szkoły techniczne szczebla ponadpodstawowego województwa podkarpackiego. Centrum Kształcenia Praktycznego w Rzeszowie, gdzie organizowane są kursy, wspierane jest przez Wytwórnię Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Rzeszów”. Centrum Kształcenia Praktycznego w ramach swojej działalności statutowej kształcąc młodzież dostosowuje formy i treści kształcenia do wymagań stawianych przyszłym pracownikom firm zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza”. Placówka prowadzi również szkolenia osób dorosłych w formie kursów dyktowane aktualną potrzebą przedsiębiorstw.
 

Kontakt:
CKP Rzeszów
ul. Hetmańska 45b
35-078 Rzeszów
tel: 017 854 35 45
fax: 017 850 43 13
e-mail:
http://www.ckp.rzeszow.pl/


 

Centrum Zaawansowanych Technologii "AERONET - Dolina Lotnicza" jest to konsorcjum powstałe w dniu 22 stycznia 2004 r. składające się z jednostek naukowych prowadzących badania naukowe i prace rozwojowe nad szeroko rozumianą techniką lotniczą.

Jednostka ta działa pod egidą Politechniki Rzeszowskiej, a  w skład konsorcjum wchodzą Politechniki: Lubelska, Łódzka, Śląska, Warszawska oraz Uniwersytet Rzeszowski i Stowarzyszenie "Dolina Lotnicza”.


Stanowiło to odzew na ogłoszony przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji konkurs na dofinansowanie działań koordynacyjnych i organizacyjnych Centrów Zaawansowanych Technologii. W lutym 2005 roku do partnerów przedsięwzięcia dołączył Instytut Lotnictwa z Warszawy, a w 2006 r. zakończył się proces przyjmowania trzech kolejnych partnerów: Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk oraz Politechniki Częstochowskiej.


W wyniku postępowania kwalifikacyjnego, konsorcjum zgłoszone pod nazwą "AERONET - Dolina Lotnicza" uzyskało status Centrum Zaawansowanych Technologii.

 

Głównymi obszarami działalności naukowej AERONET są:

 • Projektowanie i badanie konstrukcji oraz napędów lotniczych
 • Teleinformatyka lotnicza i systemy awioniczne
 • Współczesne procesy inżynierii materiałowej i inżynierii powierzchni
 • Nowoczesne techniki wytwarzania w przemyśle lotniczym

 

Do strategicznych osi działania można zaliczyć:

 •  Modernizację bazy naukowej
 • Badania, wdrażanie i komercjalizacja nowych technologii związanych z lotnictwem
 • Współpracę z partnerami przemysłowymi zaangażowanymi bezpośrednio bądź pośrednio w produkcję związaną z lotnictwem
 • Rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie badań naukowych, edukacji i współpracy w sektorze przemysłowym

 

Kontakt:
Biuro CZT AERONET - Dolina Lotnicza
35-959 Rzeszów
Al. Powstańców Warszawy 8
Bud. L-29, pok. 138
Tel: (17) 865 15 17
Fax: (17) 854 31 16
tel. kom.: 603 950 818 

e-mail:
http://www.aeronet.pl

 


 

 

Laboratoria i inkubatory w budowie


Laboratorium Biotechnologii dla Uniwersytetu Rzeszowskiego

Laboratorium biotechnologii zlokalizowane w Rzeszowie (Zalesie) na terenie Uniwersytetu Rzeszowskiego będzie składało się z trzech pracowni, o łącznej pow. ok. 970 m2. Planowany czas realizacji inwestycji to lata 2010 – 2013.

W skład laboratorium wchodzić będzie:

 • Pracownia Roślinnych Kultur in Vitro
 • Pracownia Biotyzacji Roślin i Allelopatii
 • Pracownia Markerów Molekularnych
 • Pracownia Chromatografii

Ponadto dla kompleksu pracowni zostanie wybudowana szklarnia oraz hala wegetacyjna.

Prace badawcze prowadzone w w/w Laboratorium przyczynią się przede wszystkim do rozwoju badań w zakresie hodowli nierodzimych gatunków roślin wykorzystywanych w farmaceutyce i produckji substytutów żywności, otrzymania substancji, mikroorganizmów i roślin odpornych na szok cieplarniany oraz prac związanych z zagospodarowaniem terenów w zakresie: doskonalenia metod oczyszczania odpadów komunalnych i przemysłowych, rekultywacji lub zapobiegania powstania terenów zdegradowanych oraz ograniczenia stosowania nawozów sztucznych i mineralnych.

 


 

 

Laboratorium Badawcze dla Politechniki Rzeszowskiej

 

W obiekcie Laboratorium Badawczego dla Politechniki Rzeszowskiej mają powstać trzy laboratoria naukowo - badawcze, w których prowadzone będą badania w zakresie następujących dziedzin przemysłu: lotniczego, samochodowego, budowlanego, ochrony środowiska oraz alternatywnych odnawialnych źródeł energii.

 W budynku o powierzchni ok. 930 m2 zlokalizowane zostaną:

 •  Laboratorium Materiałów Kompozytowych i Polimerowych dla Potrzeb Lotnictwa,
 • Laboratorium Zastosowań Systemów Informatycznych w Diagnostyce,
 • Laboratorium Komputerowego Wspomagania Badań i Projektowania Konstrukcji Lotniczych i Alternatywnych Odnawialnychlnych Źródeł Energii.

 


 

Inkubator Technologiczny

 

Kompleks Inkubatora Technologicznego znajduje się w miejscowości Tajęcina (gmina Trezebownisko), na terenie Strefy S1, w bliskiej odległości Portu Lotniczego "Rzeszów-Jasionka". Teren, na którym zlokalizowany jest Inkubator objęty jest Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO PARK-MIELEC.

 

Celem utworzenia Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi PPNT jest stworzenie miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw. Promowane będzie wykorzystanie wysokich technologii z dziedziny lotnictwa, informatyki oraz branży motoryzacyjnej.

 

Przedsiębiorcy będą mogli wynająć na korzystnych warunkach pomieszczenia biurowe oraz produkcyjno - usługowe zlokalizowane w budynku Inkubatora, a także skorzystać z dostępnego zaplecza infrastrukturalnego, technicznego oraz konferencyjnego.

 

Na budynek Inkubatora o powierzchni ok. 5300 m2  składa się:

 • trzykondygnacyjny moduł administracyjny
 • moduł konferencyjny z salą konferencyjną na 200 osób oraz dwiema salami spotkań na 20 - 25 osób.  W części tej przewidziano także obszar do wykorzystania na część gastronomiczną
 • jednokondygnacyjny moduł produkcyjno - usługowy oraz zaplecze sanitarno - socjalne

Uruchomienie Inkubatora Technologicznego planowane jest na III kwartał 2012r.

 

Copyright © 2011 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito