invest-logo
Menu główne
Wyszukiwarka
 

Kalkulator

Kalkulator Inwestycji

PLN

PLN

PLN

PLN

Zaawansowany kalkulator

Szkolnictwo

Szkolnictwo

Rzeszów to duży ośrodek akademicki, w którym kształci się około 60 tys. studentów.

Działają tu zarówno uczelnie państwowe (Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza),  jak i prywatne (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie, Szkoła Języków Obcych i Zarządzania PROMAR w Rzeszowie, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu, Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie).

Ogółem na terenie Rzeszowa studentów kształci 7 uczelni wyższych. Najważniejsze z nich to:

 

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski to największa uczelnia akademicka południowo-wschodniej Polski. Powstał 1 września 2001r. z połączenia trzech istniejących w Rzeszowie szkół wyższych,
a mianowicie: Wyższej Szkoły Pedagogicznej, filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Wydziału Ekonomii Akademii Rolniczej.

 

Uniwersytet Rzeszowski składa się z 10 wydziałów na których istnieje ponad 30 kierunków kształcenia na różnych poziomach (4 wydziały posiadają uprawnienia do kształcenia na studiach doktoranckich)

Wydziały:

 • Wydział Biologiczno-Rolniczy
 • Wydział Ekonomii
 • Wydział Filologiczny
 • Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 • Wydział Medyczny
 • Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
 • Wydział Prawa i Administracji
 • Wydział Socjologiczno-Historyczny
 • Wydział Sztuki
 • Wydział Wychowania Fizycznego

oraz

 • Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych
 • Międzywydziałowy Instytut Filozofii

 

Kontakt:

Uniwersytet Rzeszowski
Aleja Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
tel. + 48 17 872 10 00
tel/fax: + 48 17 872 12 65
e-mail:
http://www.univ.rzeszow.pl/

 

 


 

 

Politechnika Rzeszowska

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza to największa uczelnia techniczna południowo-wschodniej Polski, z jedynym w kraju ośrodkiem kształcenia pilotów lotnictwa cywilnego. Politechnika Rzeszowska kształci oraz podejmuje zadania naukowo-badawcze w dziedzinie nauk technicznych, matematycznych, fizycznych, chemicznych, ekonomicznych i biologicznych.


Dyplom Politechniki Rzeszowskiej otwiera absolwentom drzwi najlepszych firm oraz przedsiębiorstw w kraju i za granicą. Absolwenci uczelni bardzo dobrze radzą sobie na wymagającym rynku pracy, wielu z nich podejmuje zatrudnienie jeszcze podczas studiów. Wykształcenie, które można zdobyć w Politechnice Rzeszowskiej, jest od lat bardzo cenione przez pracodawców, zarówno w regionie, w kraju jak i za granicą.

 

Wydziały:

 • Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • Budowy Maszyn i Lotnictwa
 • Chemiczny
 • Elektrotechniki i Informatyki
 • Matematyki i Fizyki Stosowanej
 • Zarządzania

 

Kontakt:

 

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

ul. Wincentego Pola 2

35-959 Rzeszów

Tel. +48 17 865 11 00

Fax. +48 17 854 12 60

http://portal.prz.edu.pl/

 


 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania (WSIiZ) posiada najbogatszą ofertę dydaktyczną spośród uczelni niepublicznych.

Uczelnia ta została powołana 8 marca 1996 roku decyzją Ministra Edukacji Narodowej. WSIiZ jest współzałożycielem Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz głównym założycielem Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie.


WSIiZ jest laureatem wielu nagród potwierdzających najwyższą jakość kształcenia, m.in.
I miejsce w rankingu niepublicznych uczelni niebiznesowych WPROST, Orzeł Rzeczpospolitej, Złoty Indeks magazynu Wprost, czy nagroda Lider Informatyki. Uczelnia zajmuje też czołowe miejsca w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych wyprzedzając wszystkie uczelnie z regionu. Zaliczana jest  do uczelni o klasie międzynarodowej.

 

Kierunki:

 • Administracja
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Ekonomia
 • Filologia angielska
 • Finanse i rachunkowość
 • Fizjoterapia
 • Informatyka
 • Kosmetologia
 • Logistyka
 • Turystyka i rekreacja
 • Zdrowie publiczne

 

 

Kontakt:

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów
fax: +48 17 866 12 22
e-mail:
http://www.wsiz.rzeszow.pl/

 

 


 

 

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu, Zamiejscowy Wydział w Rzeszowie jest najstarszą uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu. Została utworzona w 1995 r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej, jest jedyną uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu, a nawet w Polsce wschodniej - co więcej, jedną z 16 (na około 330) uczelni niepublicznych w Polsce, która posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych. Daje to status uczelni akademickiej i tym samym przynależność do elitarnej grupy najlepszych uczelni w Polsce. WSPiA jest jedną z największych uczelni niepublicznych w Polsce. Obecnie w WSPiA studiuje około 9  tys. studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Kierunki:

 • Prawo
 • Administracja
 • Bezpieczeństwo publiczne

 

Kontakt:

WSPiA w Przemyślu

ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-700 Przemyśl
Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie
ul. Cegielniana 14
35-310 Rzeszów
http://www.wsaiz.edu.pl/

Copyright © 2011 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito