invest-logo
Menu główne
Wyszukiwarka
 

Kalkulator

Kalkulator Inwestycji

PLN

PLN

PLN

PLN

Zaawansowany kalkulator

Mielecki Park Przemysłowy

Geneza powstania parku

W celu zagospodarowania majątku pozostałego na terenach po zrestrukturyzowanym przedsiębiorstwie "WSK-PZL" Mielec, mając na uwadze zapisy Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Mielec na lata 2000-2006, Rada Miejska w Mielcu podjęła Uchwałę z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie utworzenia Mieleckiego Parku Przemysłowego. Przedsięwzięcie jest realizowane w dwóch obszarach. Obszar "A" to tereny ulokowane przy lotnisku, obszar "B" Wojsław leży przy drodze Mielec - Dębica. Zarządzanie Mieleckim Parkiem Przemysłowym powierzono Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Mielec, która jest Partnerem w Projekcie.

 
 
Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie terenów do prowadzenia działalności gospodarczej poprzez modernizację i rozbudowę istniejącej infrastruktury technicznej oraz budowę nowej infrastruktury niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania parku. Ponadto projekt ma na celu udostępnienie potencjalnym inwestorom powierzchni produkcyjnych i usługowych do prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Oferta dla inwestora

W skład Parku wchodzą następujące obszary: MPP obszar „A”, „B”, „C”, „D”, Inkubator IN-Tech1 oraz IN-Tech2:

  • Obszar „A” MPP branża lotnicza oraz motoryzacyjna.
  • Obszar „B” MPP przeznaczone dla inwestorów wszystkich branż opartych na nowoczesnych technikach i technologiach.
  • Obszar „C” MPP branża usług lotniczych wymagających bezpośredniego dostępu do pasa startowego.
  • Obszar „D” MPP przeznaczone dla inwestorów wszystkich branż opartych na nowoczesnych technikach i technologiach.
  • Inkubator IN-Tech1 to obszar o powierzchni ok. 2,0ha na którym znajdują się obiekty Inkubatora Przedsiębiorczości IN-MARR przeznaczone dla firm rozpoczynających działalność gospodarczą. Inkubator funkcjonuje na obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec, w bezpośrednim otoczeniu ponad 100 różnych firm produkcyjnych i usługowych.
  • Inkubator IN-Tech2 to obszar o powierzchni 0,5ha na którym znajduje się budynek po byłej szkole zawodowej zlokalizowany w południowej części obszaru SSE w środkowej linii zabudowy, przylegającej bezpośrednio do głównej drogi komunikacyjnej, przy ulicy Wojska Polskiego 3.

 

Kontakt:
Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.
ul. Chopina 18, 39-300 Mielec
Tel.: (+48 17) 788 18 50
Fax: (+48 17) 788 18 64
E-mail: marr@marr.com.pl  
www.marr.com.pl

 

Copyright © 2011 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito