invest-logo
Menu główne
Wyszukiwarka
 

Kalkulator

Kalkulator Inwestycji

PLN

PLN

PLN

PLN

Zaawansowany kalkulator

REGON

Nadanie numeru identyfikacji statystycznej REGON

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej (Dz. U. z 1995 r., Nr 88, poz. 439), każdy podmiot gospodarki narodowej ma obowiązek rejestracji w rejestrze REGON prowadzenia działalności gospodarczej. Jest on zobowiązany do wypełnienia i złożenia wniosku o wpis do rejestru REGON oraz informowania o zachodzących zmianach.


Rejestr REGON pełni funkcję Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej. Jest to obecnie jedyny w Polsce zintegrowany rejestr obejmujący wszystkie podmioty gospodarki narodowej. Identyfikator REGON stosowany jest w systemie bankowym, celnym, podatkowym, a także w przetwarzaniu danych handlu zagranicznego i innych systemach handlowych i marketingowych. Każdy podmiot ma nadany niepowtarzalny dziewięciocyfrowy numer identyfikacyjny REGON.


Wpis do rejestru następuje na podstawie wniosku składanego przez podmiot na formularzu RG-1 oraz wykazu indywidualnych gospodarstw i działek rolnych przekazywanych przez urzędy gmin urzędom statystycznym. Do wniosku dołącza się wypis, wyciąg z rejestru lub zaświadczenie potwierdzające powstanie podmiotu lub podjecie działalności albo zmianę cech objętych wpisem do rejestru podmiotów.

Aby uzyskać numer REGON należy wypełnić i złożyć w urzędzie statystycznym w ciągu 14 dni od daty powstania podmiotu lub od daty zaistnienia zmian następujące dokumenty:


I. Formularz RG-1, w którym należy podać następujące informacje:
- nazwę i informacje adresowe,
- formę prawną i własnościową,
- sposób zorganizowania,
- rodzaje prowadzonej działalności,
- stan gotowości eksploatacyjnej,
- informacje o rejestracji prawnej,
- przewidywaną liczbę pracujących.


II. Wypis, wyciąg z rejestru sądowego lub zaświadczenie potwierdzające powstanie podmiotu lub podjęcie działalności albo zmianę cech objętych wpisem do rejestru podmiotów Wpis do rejestru następuje na podstawie wniosku składanego przez podmiot. Rejestr REGON jest jawny i powszechnie dostępny w formie wydawanych okresowo katalogów wybranych grup podmiotów wpisanych do rejestru oraz w formie udostępnianych na indywidualne odpłatne zamówienia wyciągów z rejestru.

 

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

ul. Jana III Sobieskiego 10

35-959 Rzeszów

tel.: (+48 17) 853 52 10, (+48 17) 853 52 19

faks: (+48 17) 853 51 57

e-mail:

www.stat.gov.pl

 

Informatorium: tel.: (+48 17) 853 57 55, (+48 17) 853 52 10, 853 52 19 wew. 219

 

 

 

 

Copyright © 2011 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito