invest-logo
Menu główne
Wyszukiwarka
 

Kalkulator

Kalkulator Inwestycji

PLN

PLN

PLN

PLN

Zaawansowany kalkulator

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby fizyczne będące wspólnikami spółek cywilnych nie podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, lecz do ewidencji działalności gospodarczej. Ewidencja prowadzona jest przez gminy, natomiast organem ewidencyjnym jest odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta.


Do uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego zawierającego następujące informacje:


• imiona i nazwisko właściciela firmy,
• nazwę firmy,
• adres zamieszkania właściciela firmy,
• rodzaj prowadzonej działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej,
• adres pod którym prowadzona jest działalność gospodarcza,
• datę rozpoczęcia działalności,
• potwierdzenie uiszczenia opłaty,
• do wglądu: dowód osobisty osoby ubiegającej się o wpis do ewidencji.


Dokument należy składać osobiście we właściwym miejscowo urzędzie gminy. Opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej wynosi 100 zł. Za każdą zmianę wpisu pobierana jest opłata w wysokości 50 zł.

Copyright © 2011 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito