invest-logo
Menu główne
Wyszukiwarka
 

Kalkulator

Kalkulator Inwestycji

PLN

PLN

PLN

PLN

Zaawansowany kalkulator

ZUS

Rejestracja spółki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych


Aby zarejestrować firmę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) należy wypełnić odpowiednie dokumenty zgłoszeniowe.
Do dokumentu ZUS ZPA należy dołączyć informację o numerach rachunków bankowych płatnika składek (ZUS ZBA), jeżeli płatnik posiada więcej niż jeden rachunek bankowy, a także adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek (ZUS ZAA), jeżeli płatnik prowadzi działalność pod adresem (adresami) innym niż adres siedziby.

Symbol dokumentu Nazwa dokumentu
ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zmiany danych osoby ubezpieczonej
ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zmiany danych
ZUS ZPA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej
ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek
ZUS ZAA Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek
 
 

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, (Dz.U. z 1998 r., Nr 137, poz. 887 z póżn. zm.) płatnicy składek są zobowiązani do złożenia formularza ZUS ZUA w terminie 7 dni od:
  • daty zatrudnienia pierwszego pracownika lub powstania stosunku prawnego uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi pierwszej osoby,
  • daty powstania obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych dla ubezpieczonych zobowiązanych do płacenia składek wyłącznie na własne ubezpieczenia albo składek na ubezpieczenie osób z nimi współpracujących.

 

Adres ZUS w Rzeszowie:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie
ul. Al. Piłsudskiego 12,
35-959 Rzeszów

 

Copyright © 2011 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito