invest-logo
Menu główne
Wyszukiwarka
 

Kalkulator

Kalkulator Inwestycji

PLN

PLN

PLN

PLN

Zaawansowany kalkulator

Przemyśl

Przemyśl to miasto na prawach powiatu  o powierzchni 46,18 km2, liczące 66 229 mieszkańców, położone we wschodniej części województwa podkarpackiego. Obecnie jest jednym z najdalej na wschód wysuniętych miast Unii Europejskiej i odgrywa istotną rolę we współpracy transgranicznej z Ukrainą.

Położenie


Przemyśl ma bezpośrednie połączenie ze szlakiem tranzytowym Wrocław – Kraków – Korczowa (A4 i droga nr 4). Do roku 2012 planowane jest wybudowanie ostatniego odcinka autostrady z Krakowa do granicy ukraińskiej (obecnie droga nr 4), która 20 km przed Przemyślem przechodzi w dwupasmową drogę szybkiego ruchu nr 77, prowadzącą do Medyki. Do Przemyśla i do Medyki prowadzi również krajowa droga nr 28 z przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku. Obecnie trwają intensywne prace przygotowawcze do budowy obwodnicy w północno – wschodniej części miasta z mostem na rzece San, łączącej drogi nr 77 i nr 28. Odległości do przejść granicznych z Ukrainą wynoszą: Medyka - 12 km, Korczowa - 40 km, Malhowice-Niżankowice - 10 km. Przez Przemyśl przebiega transeuropejska magistrala kolejowa E-30 relacji Berlin – Kijów. Linia ta ma ogromne znaczenie gospodarcze zarówno w przewozach pasażerskich jak i towarowych. Krajowy i międzynarodowy dworzec kolejowy znajduje się w centrum miasta, a połączenie z szerokim torem umożliwia bezpośrednią obsługę pociągów osobowych i towarowych z Ukrainy.

 

Układ komunikacyjny ponadlokalny

Atuty miasta:


 • położenie geograficzne (Pogórze Przemyskie, dolina Sanu, bliskość Bieszczad), geopolityczne (granica Unii Europejskiej, kolejowe i drogowe (przejścia graniczne z Ukrainą), komunikacyjne (położenie na starych szlakach handlowych, infrastruktura drogowa i kolejowa z możliwością przeładunku na szerokie tory, planowana autostrada w odległości 20 km)
 • korzystne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej (niskie koszty pracy, wykwalifikowana siła robocza, duża chłonność rynku, dostępne tereny pod inwestycje, niskie podatki)
 • walory historyczno-kulturowe (ok. 1000 zarejestrowanych zabytków, pogranicze kultur i religii, metropolie dwóch obrządków, Twierdza Przemyśl, znaczący ośrodek turystyczny Podkarpacia)
 • walory krajobrazowo-przyrodnicze (malownicze trasy Doliny Sanu i Pogórza Przemyskiego, czyste środowisko naturalne, rezerwaty przyrody)
 • walory turystyczne (turystka aktywa, transgraniczna, historyczna)


 

Gospodarka

Dominujące gałęzie przemysłu na terenie miasta Przemyśla:

 • elektromaszynowy
 • budowlany
 • drzewny
 • mechaniczny
 • przemysł przetwórczy i rolno-spożywczy
 • lekki i meblarski
 • kolejowy
 • kosmetyczny

 

Istniejące na terenie miasta firmy wskazują, że lokalne zasoby wykwalifikowanej siły roboczej pozwalają podejmować działalność produkcyjną zaawansowaną technologicznie: automatyka przemysłowa, elektrotechnika, aparatura elektromechaniczna. Ze względu na przygraniczne położenie miasta, dynamicznie rozwijają się również firmy samochodowego i kolejowego transportu towarowego. Przemyśl jako ważny węzeł komunikacyjny to również centrum usług logistycznych, przeładunkowych i handlowych (centra, hurtownie, transgraniczna współpraca ze Wschodem), wykorzystujące doskonale rozbudowaną infrastrukturę kolejową. Występują tu również średnie oraz duże przedsiębiorstwa sektora publicznego oraz liczne małe i średnie zakłady produkcyjno-usługowe (w sektorze turystycznym i hotelarskim, handlu i gastronomii, ale także w transporcie, gospodarce magazynowej, łączności i bankowości).


Okolice Przemyśla to teren typowo rolniczy o niskim stopniu chemizacji rolnictwa z bardzo dobrymi warunkami dla rozwoju pracochłonnej produkcji żywności ekologicznej oraz z dużymi możliwościami spożywczego przemysłu przetwórczego. Aktualnie największy potencjał przetwórczy skupiony jest w branżach: mięsnej, zbożowo-młynarskiej, owocowo-warzywnej, mleczarskiej i cukrowniczej. Przemyśl to również niższe koszty prowadzenia działalności gospodarczej i zdecydowanie tańsze usługi niż w ośrodkach wielkomiejskich.Urząd Miejski w Przemyślu

Rynek 1

37-700 Przemyśl

e-mail:

www.przemysl.pl
 

  


Wyświetl większą mapę

Pliki do pobrania

Copyright © 2011 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito